Priv

Materiały do nauki języków obcych

Deutsch

Język niemiecki

Lerne Deutsch
Français

Język francuski

Apprendre le français

Lingua franca - Nie znasz języka francuskiego? Oto elementy, które każdy zna.


Niemcy filmowo - Opowiedziana kinem historia Niemiec i filmy w Niemczech kultowe


Muzyka niemiecka - Subiektywny przegląd

Bitwa o Wrocław 1945

Jestem jednym z dwóch autorów powstałej w 2015, w 70. rocznicę obrony Festung Breslau, prowadzonej na bieżąco relacji z wydarzeń w Twierdzy, 121 wpisów w 111 dni -
wojenna kronika zagłady - Festung Breslau 1945 täglich
Festung Breslau blog