lipsk

Historia Saksonii

Dodane przez tdudkowski - śr., 29/08/2018 - 21:07

Na pograniczu łużyckim

Żeby zrozumieć dzieje Saksonii trzeba się również przenieść w czasie w okres dużo wcześniejszy niż jej powstanie.

Karol Wielki w IX wieku ne założył Imperium Karolińskie (nazywane też Frankijskim). Jest to właściwy początek średniowiecza zachodniej części Europy. Karol był najważniejszym władcą tego okresu. Imperium które stworzył, wkrótce po jego śmierci, na mocy traktatu w Verdun w 843 ulega rozpadowi na trzy części:

Saksonia i Drezno

Dodane przez tdudkowski - śr., 29/08/2018 - 20:27

Saksonia

Kraina we wschodnich Niemczech, sąsiadująca z Polską. Obecnie jeden z 16 landów niemieckich ze stolicą w Dreźnie. Początkowo jeszcze pod nazwą Marchii Miśnieńskiej, stolicę miała w Miśni. Od XII wieku aż do Wielkiej Wojny we władaniu dynastii Wettynów. W latach 20. XV wieku dziedzina Wettynów przejmuje nazwę Saksonii i awansuje do rangi księstwa. Książę Saksonii jest Elektorem Rzeszy, czyli jednym z siedmiu książąt mających prawo wyboru cesarza. Stolica zostaje wtedy przeniesiona do Drezna, które staje się siedzibą rodową Wettynów.