niemcy

Reichstag

Dodane przez tdudkowski - czw., 02/07/2019 - 13:06

Samo słowo Reichstag oznacza Sejm Rzeszy. Takie Sejmy, czyli zgromadzenia przedstawicieli wszystkich stanów Rzeszy odbywały się od XV wieku aż do czasów napoleońskich. W średniowieczu najczęściej w Norymberdze, która dzięki temu miała szczególny status miasta sejmowego. Przechowywano tam regalia cesarskie. Po tym jak Norymberga przyjęła ewangelicyzm, popadła w niełaskę u Habsburgów i od 1594 aż do upadku Cesarstwa w 1806 stałym miejscem zwoływania sejmów była Ratyzbona. Przedtem Sejmy Rzeszy odbywały się też w innych miastach, np w 1420 we Wrocławiu.