Brandenburgia i Berlin

Brandenburgia

Kraina w północno-wschodnich Niemczech, obecnie jeden z 16 landów, ze stolicą w Poczdamie.

Powstała w połowie XII wieku wyniku akcji zbrojnej i osadniczej prowadzonej przez Albrechta Niedźwiedzia założyciela Marchii Brandenburskiej. Złota Bulla wydana w 1356 przez cesarza Karola IV stanowi iż margrabia Brandenburgii nosi także tytuł Komornika Rzeszy, czyli jest jednym z siedmiu elektorów - książąt Rzeszy wybierających cesarza. Od 1411 aż do Wielkiej Wojny w nieprzerwanym władaniu dynastii Hohenzollernów. W pierwszej połowie XVI wieku przechodzi na stronę luterańską. Brandenburgia od 1618 jest połączona unią personalną, a później rzeczywistą, z Prusami Książęcymi i w ciągu stu lat awansuje do jednej z najważniejszych potęg Europy i zmienia nazwę na Prusy. W połowie XVIII wieku w serii trzech wojen król pruski Fryderyk II Wielki dokonuje aneksji Śląska. Potem Prusy biorą udział rozbiorach Polski. Podczas Wiosny Ludów stają się monarchią konstytucyjną. Kanclerz Otto von Bismarck również po serii trzech wojen dokonuje zjednoczenia Niemiec i w 1871 powstaje Cesarstwo Niemieckie, którego 60% i ludności i terytorium stanowią Prusy. Do czasów Wielkiej Wojny Cesarstwo staje się potęgą ekonomiczną i przemysłową na skalę światową. Czasy hitlerowskie i udział w obu wojnach światowych przyniósł Niemcom klęskę i niesławę. W okresie powojennym porzucono nazwę Prusy, Brandenburgia należała do NRD.

Berlin

Berlin to jedno z największych miast Europy, stolica Niemiec i historyczna stolica Brandenburgii, a potem Królestwa Prus. Przez 500 lat siedziba dynastii Hohenzollernów. W 1936 w czasach hitlerowskich odbyła się tam Olimpiada. Po wojnie miasto odbudowywane przez wiele lat ze zniszczeń, tak samo jak Niemcy było podzielone murem - zimnowojennym symbolem podzielonego świata. Berlin był stolicą NRD, a po zjednoczeniu decyzją Bundestagu został również stolicą zjednoczonych Niemiec. Jedna z europejskich stolic kultury, miasto otwarte. Berlinale, Ku'damm, koncerty i kluby to Berlin współczesny.