Dolny Śląsk - bibliografia

Książki i artykuły o Wrocławiu i Dolnym Śląsku

Wrocław

Wrocław - przewodniki

 • Eysymontt Rafał, Ziątkowski Leszek"Wrocław. Przewodnik" Via Nova 2009 wydanie I, ss. 320, ISBN: 83-60544-47-1
 • Czerwiński Janusz "Wrocław. Przewodnik" EKO-GRAF 2010 wydanie I, ss. 352, ISBN: 83-61157-24-3
 • Czerwiński Janusz "Wrocław w 3 dni" Wydawnictwo MUZA S.A. 2004, ss. 180, ISBN: 83-7319-557-2
 • Czerwiński Janusz "Wrocław i okolice. Przewodnik" Sport i Turystyka 1976, ss. 238, ISBN: 83-217-1179-2
 • Maciejewska Beata "Spacerownik Wrocławski" Biblioteka Gazety Wyborczej, ss. 216, ISBN: 83-7552-471-0
 • Maciejewska Beata "Spacerownik wrocławski 2. Nowe trasy" Agora SA 2015, ss. 360
 • Urlich-Kownacka Małgorzata "Okolice Wrocławia, Kotlina Kłodzka, Karkonosze" Carta Blanca 2008, ss. 128, ISBN: 83-60887-26-4
 • Dudziak Tomasz, Dziedzic Marcin "Okolice Wrocławia. 12 tras pieszych dla każdego" Oficyna Sudety 1999, ss. 328, ISBN 83-87320-40-4
 • Miniewicz Marta "Okolice Wrocławia. Przewodnik dla każdego" Via Nova 2016, ss. 216
 • Maraszewski Szymon "Wrocław (Slow travel)" Pascal 2017, ss. 192
 • Bakuliński Grzegorz, Januszewski Stanisław, Książkiewicz Małgorzata, Majewicz Ryszard "Trasy turystyczne Wrocławia" Darbud 2008 Urząd Miejski Wrocławia, ss. 128, ISBN: 83-61379-04-1
 • Gruszczyński Ryszard "Wrocław od A do Z" I-Bis Usługi Komputerowe 2008, ss. 576 (prawdopodobnie nędzna)
 • praca zbiorowa "Wrocław Przewodnik Turystyczny" ZET 2009, ss. 72, ISBN: 83-62013-18-0
 • Paciorkiewicz Piotr, Chwałko Ewa, Skała Cyprian "Wrocław i okolice" Pascal 2005, ss. 320, ISBN: 83-7304-419-1
 • praca zbiorowa "Wrocław i okolice na rowerze" Pascal 2005, ss. 248, ISBN: 83-7304-438-8 (29 wycieczek)
 • Lamparska Joanna "Niezwykłe miejsca wokół Wrocławia. Część 3" Asia Press 2006, ss. 308, ISBN: 83-911564-8-6

Wrocław - historia ogólnie

 • praca zbiorowa "Historia Wrocławia" Wydawnictwo Dolnośląskie 2001 tomy 1-3: Buśko Cezary, Goliński M., Kaczmarek M., Ziątkowski L. "Od pradziejów do końca czasów habsburskich" ss. 319 ISBN: 83-7023-863-7, Teresa Kulak "Od twierdzy fyderycjańskiej do twierdzy hitlerowskiej" ss. 368 ISBN: 83-7023-897-1, Suleja Włodzimierz "W Polsce Ludowej, PRL i III Rzeczypospolitej" ss. 190, ISBN 83-7023-898-X
 • Jan Harasimowicz (red.) "Encyklopedia Wrocławia" Wydawnictwo Dolnośląskie 2006, ss. 1060, ISBN 83-7384-561-5
 • Świechowski Zygmunt (red.) "Wrocław jego dzieje i kultura" Arkady 1978, ss. 596
 • Davies Norman, Moorhouse Roger "Mikrokosmos. Portret miasta środkowoeuropejskiego" Znak 2007, ss. 600, ISBN: 83-240-0172-9
 • Kulak Teresa "Wrocław. Przewodnik historyczny" Wydawnictwo Dolnośląskie 2006 wydanie I, ss. 340, ISBN: 83-7023-575-1
 • Maciejewska Beata "Wrocław. Dzieje miasta" Wydawnictwo Dolnośląskie 2003 seria Skarbiec Miast Polskich, ss. 184, ISBN: 83-7023-938-2
 • Cetwiński Marek "Historia Wrocławia w datach" Wratislavia 1996, ss. 252, ISBN: 83-86221-06-2
 • Cetwiński Marek (red.) "Dzieje Wrocławia w datach" Wratislavia 1992, ss. 96,
 • Kaczmarek M., Goliński M., Kulak Teresa, Suleja W. "Wrocław. Dziedzictwo wieków" 1997, ss. 280, ISBN: 83-7023-589-1
 • Długoborski Wacław, Długoborski Józef, Maleczyński Karol "Dzieje Wrocławia do roku 1807" PWN 1958, ss. 926,
 • Rozpędowski J. (red.) "Architektura Wrocławia" 1995-98, t. 1-4
 • Harasimowicz J. (red.) "Atlas architektury Wrocławia" 1997-98, t. 1-2
 • Broniewski Tadeusz, Zlat M. (red.) "Sztuka Wrocławia" 1967
 • Małachowicz E "Wrocław na wyspach. Rozwój urbanistyczny i architektoniczny" Ossolineum 1992 wyd. II poprawione i uzupełnione, ss. 327, ISBN 83-04-02834-4
 • Sadowski Tomasz "Poczet książąt Wrocławia" Wydawnictwo Rzeka 1999, ss. 190, ISBN: 83-906558-8-8
 • Perzyński Marek "Wrocław dla dociekliwych pomniki, tajemnice kościołów i klasztorów, kresowe pamiątki" Wrocławski Dom Wydawniczy 2008 wydanie I, ss. 288, ISBN: 83-921271-9-2
 • Chądzyński Wojciech "Wrocławskie wędrówki przez stulecia" Via Nova 2009, ss. 224, ISBN: 83-60544-68-6
 • Chądzyński Wojciech "Wrocław jakiego nie znacie" Via Nova 2010, ss. 240, ISBN: 83-60544-75-4
 • Łagiewski Maciej, Okólska Halina, Oszczanowski Piotr (red.) "1000 lat Wrocławia. Przewodnik po wystawie" Muzeum Miejskie Wrocławia 2009, ss. 328, ISBN: 83-89551-55-9
 • Wójcik Marek L. "Chwile strachu i trwogi" WAW, ss. 120, ISBN: 83-89802-69-9
 • Łagiewski Maciej "Mosty Wroclawia" Ossolineum 1989, ss. 60, ISBN 83-04-02937-5
 • Kwaśniewski Krzysztof "Legendy i podania wrocławskie i dolnośląskie" Wydawnictwo Poznańskie 2010, ss. 456, ISBN: 83-7177-763-9
 • Antkowiak Zygmunt "Wrocław od A do Z" Ossolineum 1997, ss. 516, ISBN 83-04-04340-8
 • Antkowiak Zygmunt "Kościoły Wrocławia" Muzeum Archidiecezjalne Wrocławia 1991, ss. 286, ISBN 83-900018-1-1
 • Antkowiak Zygmunt "Ulice i place Wrocławia" Ossolineum 1970 Biblioteka Wrocławska tom 11, ss. 320,
 • Antkowiak Zygmunt "Stare i nowe osiedla Wrocławia" Ossolineum 1973, ss. 276
 • Antkowiak Zygmunt "Patroni ulic Wrocławia" Ossolineum 1982, ss. 308
 • Antkowiak Zygmunt "Pomniki Wrocławia" Ossolineum 1985, ISBN 83-04-01953-1
 • "Rocznik Wrocławski" 11 tomów 1994-2009

Wrocław - historia zagadnienia

 • Edmund Małachowicz "Najnowszy zarys dziejów najstarszego Wrocławia" PAU 2000, ss. 110, ISBN: 83-910911-6-3
 • Edmund Małachowicz "Wrocławski zamek książęcy i kolegiata św. Krzyża na Ostrowie" Oficyna Wydawnicza PWr 1994, ISBN: 83-7085-012-X
 • Gilewska-Dubis Janina "Życie codzienne mieszczan wrocławskich w dobie średniowiecza" Wydawnictwo Dolnośląskie 2000, ss. 357, ISBN: 83-7023-792-4
 • Młynarska-Kaletynowa Marta "Wrocław w XII-XIII wieku. Przemiany społeczne i osadnicze" Ossolineum 1986
 • Dworsatschek Mariusz "Władysław II Wygnaniec" Universitas 2009 "Władcy Polscy", ss. 224, ISBN: 83-242-0814-2
 • Benedykt Zientara "Henryk Brodaty i jego czasy" Trio 2006 wydanie III, ss. 462, ISBN: 83-7436-056-9
 • Jureczko Andrzej "Henryk III Biały. Książę wrocławski" Avalon 2007, ss. 216, ISBN 978-83-60448-30-4
 • Gilewska Janina "W późnośredniowiecznym Wroclawiu" Ossolineum 1967 seria "Wiedza o ziemi naszej", ss. 128
 • Maleczyńska Ewa "Wrocławskie panie piastowskie" Ossolineum 1966 seria "Wiedza o ziemi naszej", ss. 96
 • Derwich Marek (red.) "Błogosławiony Czesław, patron Wrocławia, t. I, Średniowiecze i czasy nowożytne" DiG 2006, ss. 158, ISBN: 83-7181-416-X
 • Myśliwski Grzegorz "Wrocław w przestrzeni gospodarczej Europy (XII-XV wiek) Centrum czy peryferie?" Uniwersytet Wrocławski 2009, ss. 649, ISBN: 83-229-2968-1
 • Wąs G. "Wygnanie bernardynów wrocławskich a początki reformacji we Wrocławiu" 2000
 • Podruczny Grzegorz "Twierdza Wrocław w Okresie Fryderycjańskim" Oficyna Wydawnicza Atut 2009 wydanie I, ss. 176, ISBN: 83-7432-500-4
 • Brzezowski Wojciech "Dom mieszkalny we Wrocławiu w okresie baroku" Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej 2005, ss. 335, ISBN: 83-7085-885-6
 • Matwijowski K. "Uroczystości, obchody i widowiska w barokowym Wrocławiu" Ossolineum 1969, ss. 216
 • Włodarczyk Jarosław, Torge Reimund "Astronomia w dawnym Wrocławiu. Ludzie i instrumenty" Wydawnictwo UMCS 2009 wydanie I, ss. 146
 • Szymański Sławomir "Sport w Breslau" Wydawnictwo Dolnośląskie 2011, ss. 376, ISBN: 83-245-8966-1
 • Okólska Halina (red.) "Mieszczaństwo wrocławskie" Muzeum Miejskie Wrocławia 2003, ss. 316, ISBN 83-917909-5-9
 • Słoń Marek "Szpitale średniowiecznego Wrocławia" Neriton 2000, ss. 364, ISBN: 83-86842-84-9
 • Wójtowicz Małgorzata "Dawne szpitale Wrocławia" Wrocław: Muzeum Przemysłu i Kolejnictwa na Śląsku 2007, ss. 113, ISBN:978-83-924508-0-1
 • Burak Marek, Okólska Halina "Cmentarze dawnego Wrocławia" Via Nova 2007, ss. 336, ISBN: 83-60544-21-1
 • Łukaszewicz Piotr (red.) "Muzea sztuki w dawnym Wrocławiu" Muzeum Narodowe we Wrocławiu 1998, ss. 256, ISBN 83-86766-16-6
 • Gołaj Iwona, Wojturski Grzegorz "Muzeum Narodowe we Wrocławiu. Przewodnik" Muzeum Narodowe we Wrocławiu 2006, ss. 336, ISBN: 83-86766-48-4
 • Zieliński Andrzej "Wrocławskie aktualności sprzed lat. Z prasy XIX-wiecznej wybrał i opracował" Ossolineum 1979, ss. 274, ISBN: 83-04-00231-0
 • Zawisza Alicja (red.) "Do nich przyszła Polska... Wspomnienia Polaków mieszkających we Wrocławiu od końca XIX do 1939 r." Wrocław: Wratislavia 1993, ss. 422
 • Bińkowska Iwona "Natura i miasto. Publiczna zieleń miejska we Wrocławiu od schyłku XVIII do początku XX wieku" Via Nova 2006, ss. 254, ISBN: 83-89262-29-0
 • Zabłocka-Kos Agnieszka "Zrozumieć miasto. Centrum Wrocławia na drodze ku nowoczesnemu city 1807–1858" Via Nova 2006, ss. 448
 • Jarosz-Sienkiewicz Ewa "Wrocław w powieściach niemieckojęzycznych" Oficyna Wydawnicza Atut 2009, ss. 490, ISBN: 83-7432-399-4
 • Dębski Andrzej "Historia kina we Wrocławiu w latach 1896-1918" Uniwersytet Wrocławski 2009, ss. 450, ISBN: 83-229-3019-9
 • Malicki Patrycjusz "Wielka Armia Napoleona na Śląsku 1806-1808" WAW 2008, ss. 400, ISBN: 83-89802-53-8
 • Tempski Zbigniew "Wrocławski ośrodek przemysłowy" Ossolineum 1970, ss. 120
 • Pater Mieczysław "Historia Uniwersytetu Wrocławskiego do roku 1918" Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego 1997, ss. 308, ISBN: 83-229-1656-6
 • Kulak Teresa, Pater Mieczysław, Wojciech Wrzesiński "Historia Uniwersytetu Wrocławskiego (1702-2002)" Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego 2002, ss. 408, ISBN: 83-229-2311-2
 • Rościsław Żerelik "Cztery początki. Dokumenty fundacyjne Uniwersytetu Wrocławskiego" Wydawnictwo Uniwersystetu Wrocławskiego 2002, ss. 118, ISBN: 83-229-2239-6
 • Rozynek Józef "Profesorowie Uniwersytetu Wrocławskiego Doktorzy Honoris Causa 1958-2002" Wydawnictwo Uniwersystetu Wrocławskiego 2003, ss. 128, ISBN: 83-229-2369-4
 • Okólska Halina (red.) "Nadburmistrzowie i inni urzędnicy magistratu Wrocławia 1808-1939" Rada Miejska Wrocławia 2007, ss. 56, ISBN 83-60885-28-4
 • "Rada miejska we Wrocławiu przez wieki..." 2008
 • Lipman Irena (red.), Nowosielska-Sobel Joanna "Wybitni wrocławianie. Z wielokulturowej historii miasta" Niemieckie Towarzystwo Kulturalno Społeczne 2009, ss. 108, ISBN: 83-925544-2-4
 • Komaszyński Michał "Wrocław nowy i najnowszy" Ossolineum 1965, seria "Wiedza o Ziemi Naszej", ss. 198
 • Gelles Romuald "Wrocław w latach Wielkiej Wojny 1914-1918" Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego 1989
 • Kopij Marta, Kunicki Wojciech, Schulz Thomas (red.) "Wrocław literacki" Oficyna Wydawnicza Atut 2007, ss. 520, ISBN 83-7432-224-9
 • Okólska Halina "Piwo we Wrocławiu. Od średniowiecza po czasy współczesne" Muzeum Miejskie Wrocławia 2002, ss. 148, ISBN 83-917909-0-8
 • Łagiewski Maciej "Herb Wrocławia w architekturze miasta" Ossolineum 1992, ss. 112, ISBN: 83-04-03802-1
 • Eysymontt Rafał, Krzywka Łukasz "Wrocławski Rynek" Darbud 2008, ss. 49, ISBN: 83-613-7901-0
 • Smolak Marzena "Wrocławski Rynek" Muzeum Miejskie Wrocławia 1999, ss. 292, ISBN: 83-911846-0-9
 • Zlat M. "Ratusz wrocławski" Ossolineum 1976
 • Łagiewski Maciej, Oszczanowski Piotr, Trzynadlowski J. J."Wrocławski Skarb z Bremy" Muzeum Historyczne we Wrocławiu 2007, ss. 356, ISBN: 83-89551-41-2
 • Dobesz Janusz L. "Wrocławska architektura spod znaku swastyki na tle budownictwa III Rzeszy" Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej 1999, ss. 245, ISBN: 83-7085-911-9

Wrocław - Żydzi

 • Łagiewski Maciej "Wrocławscy Żydzi 1850-1944. Zapomniany rozdział historii" Muzeum Historyczne we Wroclawiu 2010 wydanie trzecie poszerzone, ss. 255, ISBN 83-89551-52-8
 • Nick Dagmar "Dzieło Żydów Wrocławia" Oficyna Wydawnicza Atut 2005, ss. 206, ISBN: 83-89247-66-6
 • Ascher Abraham "Oblężona społeczność. Wrocławscy Żydzi w czasach nazizmu" Via Nova 2009, ss. 334, ISBN: 83-60544-66-2
 • Tausk Walter "Dżuma w Mieście Breslau" PIW 1973, ss. 262
 • Cohn Willy "Żadnego prawa - nigdzie. Dzienniki z Breslau 1933-1941" Via Nova 2010, ss. 464, ISBN: 83-60544-74-7
 • Łagiewski Maciej "Stary cmentarz żydowski we Wrocławiu" Via Nova 2004, ss. 32, ISBN: 83-88649-77-9
 • Łagiewski Maciej "Macewy mówią" Ossolineum 1991, s. 214
 • Stolarska-Fronia Małgorzata "Udział środowisk Żydów wrocławskich w artystycznym i kulturalnym życiu miasta od emancypacji do 1933 roku" Neriton 2009, ss. 348, ISBN: 83-7543-041-7
 • Ziątkowski Leszek "Między niemożliwym a koniecznym. Reformy państwa pruskiego w końcu XVIII I na początku XIX wieku a proces równouprawnienia Żyów ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji na Śląsku" Via Nova 2008, ss. 240, ISBN: 83-60544-22-8

Wrocław - Festung Breslau

 • Jońca Karol, Konieczny Alfred "Upadek Festung Breslau" Ossolineum 1963, ss. 291
 • Majewski Ryszard, Sozańska Teresa "Bitwa o Wrocław styczeń-maj 1945 r." Ossolineum 1975 wydanie 2 poprawione i uzupełnione, ss. 256
 • Peikert Paul "Kronika dni oblężenia Wrocławia 22.I - 6.V.1945" Ossolineum 2008, ss. 282, ISBN: 8304049888
 • Majewski Ryszard "Wrocław - godzina zero" Krajowa Agencja Wydawnicza 1985, ss. 272, ISBN: 8303009435
 • Solarz J. "Breslau 1945" Wydawnictwo Militaria 2011, ss. 82, ISBN: 83-72192-63-9
 • Niehoff Hermann, Ahlfen Hans von "Festung Breslau w ogniu" Wydawnictwo Dolnośląskie 2008, ss. 204, ISBN: 83-245-8536-6
 • Głowiński Tomasz (red.) "Festung Breslau 1945. Historia i pamięć" Gajt Wydawnictwo S.C. 2009 wydanie I, ss. 344, ISBN: 83-88178-76-4
 • Thum Gregor "Obce miasto. Wrocław 1945 i potem" Via Nova 2008, ss. 512, ISBN: 83-60544-07-5
 • Hornig Ernst "Breslau 1945. Wspomnienia z oblężonego miasta" Via Nova 2009, ss. 240, ISBN: 83-60544-63-1
 • Hartung Hugo "Gdy niebo zstąpiło pod ziemię" Via Nova 2008, ss. 326, ISBN: 83-60544-34-1
 • Smolak Marzena "Wrocław 1945. Destruction of a City" Marzena Smolak, Via Nova 2002, ss. 72, ISBN: 83-88649-48-5
 • Konieczny A. "Śląsk a wojna powietrzna lat 1940-45" Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego 1998, ss. 216, ISBN: 83-229-1736-8
 • Bartosz Julian "Ludzie ze znakiem P" Ossolineum 1969 seria Wiedza o Ziemi Naszej, ss. 158
 • Kosmulska A. (oprac.) "Niewolnicy w Breslau - Wolni we Wrocławiu" Wydawnictwo Towarzystwa Miłośników Wrocławia Wratislavia 1995, ss. 335, ISBN: 838622102X
 • Smolak Marzena "Wrocław 1945. Album zniszczeń" Via Nova 2000, ss. 64, ISBN: 838864906X
 • Ahlfen Hans von "Walka o Śląsk 1944/1945" Wydawnictwo Dolnośląskie 2009, ss. 298, ISBN: 978-83-245-8760-5

Wrocław - historia powojenna

 • Broś Bolesław (red.) "Pierwsze lata na ziemiach zachodnich" Oficyna Wydawnicza ATUT 2005, ss. 304, ISBN 83-7432-093-1
 • Kaszuba Elżbieta "Między propagandą a rzeczywistością. Polska ludność Wrocławia w latach 1945-1947" PWN 1997, ss. 280, ISBN: 83-01-12455-5
 • Szwagrzyk K. "Winni? Niewinni? Dolnośląskie podziemie niepodległosciowe (1945-1956) w świetle dokumentów sądowych" 1999
 • Tyszkiewicz Jakub "Od upadku Festung Breslau do stalinowskiego Wrocławia. Kalendarium 1945-1950" Wydawnictwo Naukowe PWN 2000, ss. 220, ISBN: 83-01-13196-9
 • Tyszkiewicz Jakub "W stalinowskim Wrocławiu" Wydawnictwo Naukowe PWN 2001, ss. 192, ISBN: 83-01-13665-0
 • Tyszkiewicz Jakub "Sto wielkich dni Wrocławia. Wystawa Ziem Odzyskanych we Wrocławiu a propaganda ziem zachodnich i północnych w latach 1945-1948" Wydawnictwo Arboretum 1997, ss. 178, ISBN: 8386308257
 • Kos Bogdan Jerzy "Epitafium dla ospy" Wydawnictwo Silesia 1991, ss. 183
 • Olszewski Tomasz "Moje Miasto" Ossolineum 1972, ss. 150,
 • Suleja Włodzimierz "Dolnośląski marzec 68'. Anatomia protestu" Instytut Pamięci Narodowej 2006, ss. 400, ISBN: 83-60464-00-6
 • Dybalska Wanda, Maciejewski Marian, Augustyn Aneta, Marszewski Cezary "Akta W" Oficyna Wydawnicza ATUT 2005, ss. 364, ISBN 83-7432-039-7
 • Kenney Padraic "Wrocławskie zadymy" Oficyna Wydawnicza ATUT 2007, ss. 446, ISBN 83-7432-153-2
 • Żuk Piotr, Pluta Jacek "My Wrocławianie" Wydawnictwo Dolnośląskie 2005, ss. 270, ISBN: 83-7384-502-X
 • Kelera Józef "Wrocław teatralny 1945-1980" Ossolineum 1983, ss. 400, ISBN: 8304013207
 • Augustyn Aneta (red.) "Magiczne Miejsca - Wrocław" Wydawnictwo Piątek Trzynastego 1999, ss. 136, ISBN: 83-87735-09-4
 • Eliasiewicz R. Moskwa M. "Powódź 1997. Dokumentacja fotograficzna" t. 1-3, 1998
 • Okólska Halina, Kot J.B."Wrocław - powódź wszech czasów 1997. Fotografie i rozmowy" Muzeum Miejskie Wrocławia 2007, katalog wystawy
 • Wrzesiński Wojciech (red.) "Wrocławska Kronika Wielkiej Wody 10 lipca - 18 sierpnia. Wstępny raport" Wydawnictwo GAJT 1997, ss. 140, ISBN: 83-900696-2-8

Wrocław - albumy

 • Czerner Olgierd "Wrocław na dawnej rycinie" Ossolineum 1989, ss. 372 , ISBN: 83-04-02700--3
 • Zieliński Andrzej "Wrocław na XIX wiecznej rycinie" Ossolineum 1988, ss. 90
 • Okólska Halina, Szykuła Krystyna "Wrocław na dawnych planach 1562-1946" Via Nova 2003, reprinty 9 planów ISBN: 83-88649-59-0
 • Eysymontt Rafał, Urban Thomas "Wrocław na fotografii lotniczej z okresu międzywojennego" Via Nova 2008, ss. 133, ISBN: 83-60544-28-0
 • Okólska Halina "Nad Wrocławiem" Via Nova 2006, ss. 96, ISBN: 83-60544-01-8
 • Smolak Marzena "Spacer po dawnym Wrocławiu" Via Nova 2008, ss. 56, ISBN: 83-60544-25-9 220 pocztówek
 • Mierzwa Sławomir "Wrocław na Starych Pocztówkach" Piątek Trzynastego 2005, ss. 80, ISBN: 83-7415-053-X
 • "Wrocław. Pocztówki Maxa Leipelta" Via Nova, 24 karty
 • Łagiewski Maciej "Wrocław wczoraj. Breslau Gestern" Wokół Nas 1998 wydanie 2; ss. 152, ISBN: 83-85338-54-3
 • Bińkowska Iwona "Wrocław. Fotografie z okresu międzywojennego" Via Nova 2004 wydanie I, ss. 144, ISBN: 83-88649-84-1
 • Bińkowska Iwona "Wrocław : fotografie z przełomu XIX i XX wieku" Via Nova 2007, ss. 96, ISBN: 83-88649-43-4
 • Iwona Bińkowska, Marzena Smolak "Nieznany Portret miasta. Fotografie Wrocławia z 2 połowy XIX i początku XX w (ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej)" VIA s.c., Ratusz wrocławski 1997 wydanie 2 uzupełnione, ss. 160, ISBN 83-86642-56-4.
 • Eysymontt Rafał "Wrocław. Architektura i historia" Via Nova 2008, ss. 64, ISBN: 83-60544-15-0
 • Drankowski Tadeusz, Czerner Olgierd "Wrocław z lotu ptaka" Ossolineum 1992, ss. 150, ISBN 83-04-03646-0
 • Skrzypczyk Czesław "Wrocław Trzy Epoki" Pascal 2008 wydanie I, ss. 192, ISBN: 83-7513-398-1
 • Maciejewska Beata "Wrocław. Miasto spotkań" Via Nova 2003, ss. 144, ISBN: 83-88649-67-1
 • Rutkiewicz Ignacy "Wrocław wczoraj i dzis" Wydawnictwo Interpress 1979, ss. 200

Breslau

 • Landsberger Franz "Breslau" E.A. Seemann 1926 "Berühmte Kunstsätten Band 75: Breslau", ss. 208
 • Hallama Georg "Breslau. Das Buch der Stadt" reprint z 1924, ss. 228, ISBN: 3-8112-1293-1
 • "Breslau, so wie es war. Ein Bildband von Ernst Scheyer" Droste 1969, ss. 100, ISBN: 3-7700-0188-5
 • Trierenberg Heinrich "Heimat Breslau. Alte Ansichten einer unvergessen Stadt" Flechsig 2000, ss. 240, ISBN: 3-88189-354-7
 • Stumpe Friedrich "Breslau in 144 Bildern" Verlag Gerhard Rautenberg 1966, ss. 76

Dolny Śląsk

Dolny Śląsk - ogólnie

 • Wrzesiński Wojciech (red.) "Dolny Śląsk. Monografia historyczna" Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego 2009, ss. 916, ISBN: 83-229-2763-2
 • Harasimowicz Jan "Dolny Śląsk" Wydawnictwo Dolnośląskie 2007, ss. 260, ISBN: 83-7384-313-4
 • Czapliński M., Kaszuba E., Wąs G., Żerelik R. "Historia Śląska" Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego 2007 wydanie 2 poprawione, ss. 682, ISBN: 8322928721
 • Kazimierz Popiołek "Historia Śląska od pradziejów do 1945" Śląski Instytut Naukowy Wydawnictwo "Śląsk" 1972, ss. 792, ISBN: 83-216-0151-0
 • Galas Alicja, Galas Artur "Dzieje Śląska w datach" Cadus 2004, ss. 388, ISBN: 83-917616-2-2
 • Korta Wacław "Historia Śląska do 1763 roku" DiG 2005, ss. 435, ISBN: 83-7181-283-3
 • Orzechowski Kazimierz "Historia ustroju Śląska 1202-1740" Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego 2005, ss. 252, ISBN: 978-83-229-2654-5
 • Jasiński Kazimierz "Rodowód Piastów Śląskich" Wydawnictwo Avalon 2007 wydanie II, ss. 748, ISBN: 978-83-604-4828-1
 • Boras Zygmunt "Książęta piastowscy Śląska" Wydawnictwo Śląsk 1974, ss. 462
 • Mizia Stefan "Historia Śląska. Popularny zarys dziejów" Wydawnictwo Rzeka 1997, ss. 78
 • Wachowski Krzysztof (red.) "Kultura średniowiecznego Śląska i Czech" t. 1 miasto, Uniwersytet Wrocławski 1995, ss. 170, ISBN 83-909459-3-2
 • Drabina Jan "Życie codzienne w miastach śląskich XIV i XV w." Wydawnictwo Instytut Śląski 1991, ss. 184,
 • Łuczyński Romuald M. "Chronologia dziejów Dolnego Śląska" Oficyna Wydawnicza Atut 2006, ss. 572, ISBN: 83-7432-095-8
 • Łuczyński Romuald M. "Tropami śląskiego dziedzictwa" Oficyna Wydawnicza Atut 2000, ss. 336, ISBN 83-87299-23-5
 • Lamparska Joanna "Dolny Śląsk jakiego nie znacie" Asia-Press s.c. 2002, ss. 298, ISBN: 83-911564-4-3
 • Fastnacht-Stupnicka Anna "Od św. Jadwigi do Marka Hłaski. Niezwykłe losy wybitnych ludzi na Dolnym Śląsku" Oficyna Wydawnicza Atut 2007, ss. 168, ISBN 83-7432-189-1
 • Kalinowski Konstanty "Architektura doby baroku na Śląsku" PWN 1977, ss. 381
 • Kalinowski Konstanty "Rzeźba barokowa na Śląsku" PWN 1986, ss. 370, ISBN: 83-01-05990-7
 • Kwaśniewski Krzysztof "Podania dolnośląskie" Wydawnictwo Skryba 1999, ss. 298,
 • Sadowski Tomasz "Książęta opolscy i ich państwo" Wydawnictwo Rzeka 2001, ss. 230, ISBN: 83-911532-5-8
 • Jurek Tomasz "Dziedzic Królestwa Polskiego książę głogowski Henryk (1274-1309)" Avalon 2010 wydanie III, ss. 338, ISBN 83-60448-87-8

Historia ogólnie

 • Wolski Józef "Atlas historyczny Świata" Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych 1986, ss. 224, ISBN: 83-7000-057-6
 • Czapliński Władysław, Galos Adam, Korta Wacław "Historia Niemiec" Ossolineum 2010, ss. 932, ISBN: 83-04-05035-8
 • Jerzy Krasuski "Historia Niemiec" Ossolineum 2008, ss. 684, ISBN: 83-04-04689-X
 • Jerzy Krasuski "Historia Niemiec XVI-XVIII Wieku" Trio 1998, ss: 264, ISBN: 83-85660-76-3
 • Weinfurter Stefan "Niemcy w Średniowieczu 500-1500" , Wydawnictwo Naukowe PWN 2010, ss. 272, ISBN: ISBN: 83-01-16305-1
 • Weissensteiner Friedrich "Habsburgowie" Bellona 2011, ss. 360, ISBN: 83-11-11845-4
 • Wereszycki Henryk "Historia Austrii" Ossolineum 1972, ss. 380
 • Burkhardt Johannes "Stulecie Reformacji w Niemczech" Państwowe Wydawnictwo Wiedza Powszechna 2009, ss. 387, ISBN: 83-214-1396-9
 • Salmonowicz Stanisław "Prusy. Dzieje państwa i społeczeństwa" Książka i Wiedza 2004, ss. 512, ISBN: 83-05-13333-8
 • Clark Christopher "Prusy. Powstanie i Upadek 1600-1947" Bellona 2009, ss. 678, ISBN: 83-11-11628-3
 • Engelmann Bernt "Prusy, kraj nieograniczonych możliwości" Wydawnictwo Poznańskie 1984, ss, 544, ISBN 83-210-0418-0
 • Salmonowicz Stanisław "Prusy Królewskie w XVII -XVIII Wieku" Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 2000, ss. 96
 • Salmonowicz Stanisław "Fryderyk II" Ossolineum 2006, ss. 284, ISBN: 83-04-04807-2
 • Giles MacDonogh "Fryderyk Wielki. Brutalny wódz i subtelny filozof" Amber 2008, ss: 408, ISBN: 83-241-3370-3
 • Trzeciakowski Lech "Otto Von Bismarck" Ossolineum 2009, ss. 360, ISBN: 83-04-04846-1

Dolny Śląsk - przewodniki

 • Janusz Czerwiński "Dolny Śląsk" Eko-Graf Wrocław 2013, s. 576, ISBN 978-83-61157-09-0
 • Krzysztof Bzowski, Michał Jurecki, Elza Malawska-Kłusek "Dolnośląskie. Przewodnik", BOSZ Olszanica 2010, s. 420, ISBN 978-83-7576-063-7
 • Joanna Lamparska, Stanisław Kryciński "Województwo dolnośląskie. Polska Niezwykła", Demart 2010, s. 262, ISBN 978-83-7427-432-6
 • Joanna Lamparska, Anna i Wojciech Leśniak i inni "Sudety i Dolny Śląsk", Demart 2012, s. 328, ISBN ISBN 978-83-7427-723-5
 • Cyprian Skała, Waldemar Brygier, Michał Ciesielski "Dolny Śląsk na weekend", Pascal Bielsko-Biała 2007, s. 248, ISBN 978-83-7304-806-5
 • Malgorzata Urlich-Kornacka "Okolice Wrocławia, Kotlina Kłodzka, Karkonosze. Nawigator turystyczny", carta blanca Warszawa 2008, s. 128, ISBN 978-83-60887-26-4

Sudety - przewodniki, ogólnie

 • Janusz Czerwiński "Sudety" Eko-Graf 2005, s. 360, ISBN 83-86645-66-0
 • Cyprian Skała "Sudety. Praktyczny przewodnik", Pascal 2008, s. 656, ISBN 978-83-7513-135-2
 • Cyprian Skała, Michał Ciesielski "Sudety na weekend", Pascal Bielsko Biała 2007, s. 312, ISBN 978-83-7513-510-7
 • Robert Szewczyk "Sudety dla aktywnych", Sport i Turystyka MUZA SA 2013, s. 448, ISBN 978-83-7758-215-2
 • Waldemar Brygier "Sudety. Album. Atlas. Przewodnik", Exressmap 2007, s. 352, ISBN 978-83-7546-001-8
 • Waldemar Brygier "Sudety. Przewodnik rowerowy", Expressmap 2010, s. 264, ISBN 978-83-7546-207-4
 • Blanka Myszkowska "Sudety. Wędrówki po Polsce", Hachette Warszawa 2007, s. 288, ISBN 978-83-7448-696-5
 • Natalia Figiel, Paweł Klimek (i inni) "Sudety" Bezdroża Kraków 2010, s. 252, ISBN 978-83-7661-103-7
 • "Samochodem przez Sudety. Ilustrowany przewodnik z mapami", PLAN Jelenia Góra 2010, s. 150, ISBN 978-83-61942-69-6
 • Cyprian Skała "Sudety. Przewodnik górski", Pascal 2008, s. 112, ISBN 978-83-7513-315-8
 • Marek Łopata "Sudety. Przewodnik rowerowy", Pascal 2007, s. 208, ISBN 978-83-7304-794-5
 • Robert Szewczyk "Szlakiem sudeckim. Przewodnik turystyczny", Sport i Turystyka MUZA SA 2010, s. 224, ISBN 978-83-7495-791-5
 • Waldemar Brygier "Sudety Środkowe" Expressmap 2007, s. 128, ISBN 978-83-60120-85-9
 • Marek Staffa "Wędrówka przez Sudety Zachodnie. Przewodnik turystyczny", Wydawnictwo PTTK "Kraj" 1989, s. 68, ISBN 83-7005-175-8

Sudety - przewodniki, regiony

 • Waldemar Brygier "Karkonosze polskie i czeskie. Przewodnik'', Rewasz Pruszków 2013, s. 320, ISBN 978-83-62460-42-7
 • Waldemar Brygier, Tomasz Dudziak "Ziemia Kłodzka. Przewodnik", Rewasz 2010, s. 496, ISBN 978-83-89188-95-3
 • Piotr Migoń "Ziemia Kłodzka. Przewodnik", Eko-Graf 1996, s. 156, ISBN 83-86645-12-1
 • Marek Motak, Cyprian Skała "Kotlina Kłodzka. Przewodnik górski", s. 112, ISBN 978-83-7513-427-8
 • Waldemar Brygier "Góry Stołowe. Przewodnik", Rewasz Pruszków 2010, s. 224, ISBN 978-83-89188-99-1
 • Tomasz Śnieżek "Góry Sowie. Przewodnik", Rewasz Pruszków 2014, s. 184, ISBN 978-83-62460-45-8
 • Marek Gałowski "Góry Bystrzyckie i Orlickie. Przewodnik turystyczny", Wydawnictwo Markowa Turystyka Żelazno 2011, s. 284, ISBN 978-83-9294811-0-0
 • Anna Będkowska-Karmelita, Krzysztof Kułaga "Przewodnik po Ziemi Wałbrzyskiej", Alkazar, wydanie II Opole 2007, s. 96, ISBN 978-83-919047-7-0
 • Anna Będkowska-Karmelita, Kazimierz Jankowski "Zamek Książ i okolice", Alkazar, wydanie III Opole 2008, s. 64, ISBN 978-83-62194-11-7
 • Ryszard Safiak "Nysa", Książka Komputer Prasa Nysa 1999, s. 110, ISBN 83-911715-0-7

Dolny Śląsk - historia

 • Wrzesiński Wojciech (red.) "Dolny Śląsk. Monografia historyczna" Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego 2009, ss. 916, ISBN: 83-229-2763-2
 • Harasimowicz Jan "Dolny Śląsk" Wydawnictwo Dolnośląskie 2007, ss. 260, ISBN: 83-7384-313-4
 • Czapliński M., Kaszuba E., Wąs G., Żerelik R. "Historia Śląska" Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego 2007 wydanie 2 poprawione, ss. 682, ISBN: 8322928721
 • Kazimierz Popiołek "Historia Śląska od pradziejów do 1945" Śląski Instytut Naukowy Wydawnictwo "Śląsk" 1972, ss. 792, ISBN: 83-216-0151-0
 • Galas Alicja, Galas Artur "Dzieje Śląska w datach" Cadus 2004, ss. 388, ISBN: 83-917616-2-2
 • Stefan Mizia "Historia Śląska. Popularny zarys dziejów", Wydawnictwo Rzeka, wydanie II Wrocław 1997, s. 80, ISBN 83-906558-3-7
 • Łuczyński Romuald M. "Chronologia dziejów Dolnego Śląska" Oficyna Wydawnicza Atut 2006, ss. 572, ISBN: 83-7432-095-8
 • Wojciech Chądzyński "Wędrówki po Dolnym Śląsku i jego stolicy", Via Nova 2012, s. 320, ISBN 978-83-60544-90-7
 • Korta Wacław "Historia Śląska do 1763 roku" DiG 2005, ss. 435, ISBN: 83-7181-283-3
 • Orzechowski Kazimierz "Historia ustroju Śląska 1202-1740" Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego 2005, ss. 252, ISBN: 978-83-229-2654-5
 • Mizia Stefan "Historia Śląska. Popularny zarys dziejów" Wydawnictwo Rzeka 1997, ss. 78
 • Eysymontt Rafał "Kod genetyczny miasta. Średniowieczne miasta lokacyjne Dolnego Śląska na tle urbanistyki europejskiej", Via Nova 2009, s. 752, ISBN 978-83-60544-55-6
 • Jasiński Kazimierz "Rodowód Piastów Śląskich" Wydawnictwo Avalon 2007 wydanie II, ss. 748, ISBN: 978-83-604-4828-1
 • Boras Zygmunt "Książęta piastowscy Śląska" Wydawnictwo Śląsk 1974, ss. 462
 • Sadowski Tomasz "Książęta opolscy i ich państwo" Wydawnictwo Rzeka 2001, ss. 230, ISBN: 83-911532-5-8
 • "Dziedzic Królestwa Polskiego książę głogowski Henryk (1274-1309)" Avalon 2010 wydanie III, ss. 338, ISBN 83-60448-87-8
 • Hans von Ahlfen "Walka o Śląsk", Wydawnictwo Dolnośląskie 2009, s. 296, ISBN 978-83-245-8760-5
 • Arno Herzig, Małgorzata Ruchniewicz "Dzieje Ziemi Kłodzkiej", Oficyna Wydawnicza ATUT, wydanie drugie 2008, s. 568, ISBN 978-83-7432-283-6

Śląsk - kultura

 • Krzysztof Wachowski (red.) "Kultura średniowiecznego Śląska i Czech" t. 1 miasto, Uniwersytet Wrocławski 1995, s. 170, ISBN 83-909459-3-2
 • Jan Drabina "Życie codzienne w miastach śląskich XIV i XV w.", Wydawnictwo Instytut Śląski, wydanie 2 1998, s. 210, ISBN 83-910403-0-5
 • Romuald M. Łuczyński "Tropami śląskiego dziedzictwa", Oficyna Wydawnicza Atut 2000, s. 336, ISBN 83-87299-23-5
 • Anna Fastnacht-Stupnicka "Od św. Jadwigi do Marka Hłaski. Niezwykłe losy wybitnych ludzi na Dolnym Śląsku", Oficyna Wydawnicza Atut 2007, s. 168, ISBN 83-7432-189-1
 • Krzysztof Kwaśniewski "Podania dolnośląskie", Wydawnictwo Skryba 1999, s. 298, ISBN 978-83-7177-763-9
 • Krzysztof Pludro "Legendy Gór Sowich", Towarzystwo Przyjaciół Bielawy Bielawa 2001, s. 142, ISBN 83-910879-5-6

Marek Perzyński

 • "Dolnego Śląska miejsca niezwykłe, lecznicze i mało znane. Przewodnik dla dociekliwych", Wrocławski Dom Wydawniczy Wrocław 2000, s. 240, ISBN 83-91353109?
 • "Przybytek Niebieski. Skarby i cuda sanktuarium w Starym Wielisławiu. Przewodnik historyczny", Wrocławski Dom Wydawniczy Wrocław 2001, s. 32, ISBN 83-91353117?
 • "Zamek Grodziec. Kraina wygasłych wulkanów - Dolny Śląsk" Wrocławski Dom Wydawniczy Wrocław 2001, s. 16, ISBN 9788392776598?
 • "Gminy Kłodzko skarby i osobliwości. Przewodnik dla dociekliwych", Wrocławski Dom Wydawniczy Wrocław 2002, s. 106, ISBN 83-91353133?
 • "Dolnego Śląska skarby, osobliwości i cuda. Przewodnik dla dociekliwych", Wrocławski Dom Wydawniczy Wrocław 2003, s. 296, ISBN 83-913531-6-8
 • "Cudowne wizerunki, kapliczki i krzyże pokutne w gminie Kłodzko. Przewodnik historyczny", Wrocławski Dom Wydawniczy Wrocław 2004, s. 72, ISBN?
 • "Lądek-Zdrój, Jaskinia Niedźwiedzia, zamek Javornik, kopalnia złota i okolice. Przewodnik" Wrocławski Dom Wydawniczy Wrocław 2005, s. 112, ISBN 83-921271-0-2
 • "Kłodzkie smaki i klimaty", Wrocławski Dom Wydawniczy Wrocław 2005, s. 28, ISBN 83-92127129?
 • [z: Kurek-Perzyńska Anna] "Duszniki Zdrój, jakich nie znacie", Wrocławski Dom Wydawniczy Wrocław 2005, s. 140, ISBN 83-921271-1-0
 • "Zamki, twierdze i pałace Dolnego Śląska i Opolszczyzny. Przewodnik dla dociekliwych", Wrocławski Dom Wydawniczy Wrocław 2006, s. 304, ISBN 978-83-921271-3-0
 • "Pod kłodzką gruszą", Wrocławski Dom Wydawniczy Wrocław 2006, s. 24, ISBN 83-92127153?
 • "Dolny Śląsk. Kraina zamków, katedr i wulkanów. Przewodnik dla dociekliwych", Wrocławski Dom Wydawniczy Wrocław 2007, s. 304, ISBN 9788392127161?
 • "Twierdza i inne atrakcje Kłodzka. Przewodnik dla dociekliwych", Wrocławski Dom Wydawniczy Wrocław 2007, s. 160, ISBN 978-83-92127178?
 • "Igłą, dłutem, kowadłem... szlakiem twórców w gminie Kłodzko", Wrocławski Dom Wydawniczy Wrocław 2007, s. 24, ISBN 978-83-92127185?
 • "Arystokraci i ich niezwykłe zamki, dwory i pałace na Dolnym Śląsku", Wrocławski Dom Wydawniczy Wrocław 2008, s. 312, ISBN 978-83-927765-0-5
 • "Górskie warownie Piastów śląskich. Grodno Chojnik, Bolków, Grodziec", Wrocławski Dom Wydawniczy Wrocław 2008, s. 32, ISBN 83-921271-4-5
 • "Niezwykła gmina Kłodzko. Przewodnik dla dociekliwych", Wrocław 2008, s. 168, ISBN 978-83-927765-1-2
 • "Ziemia Kłodzka. Kod sztuki, wody życia, sanktuaria, skalne osobliwości", Wrocławski Dom Wydawniczy Wrocław 2009, s. 328, ISBN 978-83-927765-2-9
 • "Dolny Śląsk dla dociekliwych. Miejsca niezwykłe", Wrocławski Dom Wydawniczy Wrocław 2010, s. 280, ISBN 978-83-92776536?
 • "Dolnośląskie zamki, dwory i pałace. Przewodnik dla dociekliwych", Wrocławski Dom Wydawniczy Wrocław 2012, s. 368, ISBN 978-83-92776550? 9788392776543?
 • "Zamek Bolków plan, opis, legendy przewodnik pamiątka", Wrocławski Dom Wydawniczy Wrocław 2012, s. 24, ISBN 978-83-92776574?
 • [z: Kurek-Perzyńska Anna] "Kaplica św. Anny i inne atrakcje Sosnówki. Przewodnik historyczny", Wrocławski Dom Wydawniczy, Wrocław 2012, s. 32, ISBN 978-83-927765-6-7

Joanna Lamparska

 • "Tajemnice ukrytych skarbów" Asia-Press sc, wydanie 2 Wrocław 1999, s. 202, ISBN 83-911564-1-9
 • "Tajemnicze podziemia", Asia-Press sc Wrocław 2000, s. 214, ISBN 83-911564-2-7
 • "Dolny Śląsk jakiego nie znacie", Asia-Press sc Wrocław 2002, s. 304, ISBN 83-911564-4-3
 • "Sudety Środkowe po obu stronach granicy", Asia-Press sc Wrocław 2003, s. 296, ISBN 83-911564-5-1
 • "Magia dolnośląskich zamków. Rezydencje i ich losy" Asia-Press sc Wrocław 2005, s. 96, ISBN 83-911564-7-8
 • "Niezwykłe miejsca wokół Wrocławia", Asia-Press sc Wrocław 2006, s. 308, ISBN 83-911564-8-6
 • "Tajemnicze zakątki na północny wschód od Wrocławia", Asia-Press sc Wrocław 2007, s. 236, ISBN 83-911564-9-4
 • "Zamkowe tajemnice", Asia-Press sc Wrocław 2009, s. 312, ISBN 978-83-928187-00
 • "Dolina królów zamki i pałace u stóp Karkonoszy", Asia-Press sc Wrocław 2010, s. 272, ISBN 978-83-928187-2-4
 • "Magia dolnośląskich zamków. Rezydencje i ich losy. Część 2", Asia-Press sc Wrocław 2010, s. 108, ISBN 978-83-928187-3-1

Janusz Skowroński

 • "Skarby Trzeciej Rzeszy. Tajemnice zamku Czocha", CB 2003, s. 280, ISBN 83-7339-020-0
 • "Tajemnice Lubania. Łużyce nieznane (+CD)", CB 2010, s. 226, ISBN 978-83-7339-074-4
 • "Perły znad Kwisy", CB 2011, s. 200, ISBN 978-83-7339-082-9
 • "Tajemnice Gór Izerskich", CB 2011, s. 140, ISBN 978-83-7339-077-5
 • "Zapomniane tajemnice Karkonoszy" CB 2013, s. 370, ISBN 978-83-7339-107-9

Historia sztuki

 • Danuta Emmerling "Przewodnik po zabytkach województwa dolnośląskiego z mapami powiatów", Śląskie wydawnictwo ADAN, s. 96, ISBN 978-83-61109-00-6
 • Józef Pilch "Leksykon zabytków architektury Dolnego Śląska", Arkady 2011, s. 512, ISBN 978-83-213-4366-2
 • Piotr Oszczanowski "Kościół garnizonowy WP Podwyższenia Krzyża Świętego w Jeleniej Górze", MAK Wrocław 2005, s. 32, ISBN 83-89276-22-4
 • Konstanty Kalinowski "Architektura doby baroku na Śląsku", PWN 1977, s. 381
 • Konstanty Kalinowski "Rzeźba barokowa na Śląsku", PWN 1986, s. 370, ISBN 83-01-05990-7

Inne

 • Mączeński Zdzisław "Elementy i detale architektoniczne w rozwoju historycznym" Arkady 2008, ss. 535, ISBN: 83-213-3966-5
 • Koch Wilfried "Style w architekturze" Świat Książki 2005, ss. 528, ISBN 83-7129-288-0
 • Ziółkowska Maria "Gawędy o drzewach" Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1988, ss. 304
 • Kossak Zofia "Szaleńcy Boży" Prodoks 2007 wydanie X, ss. 175, ISBN 83-920515-3-4
 • Janicka-Krzywda Urszula "Patron - Atrybut - Symbol" Pallottinum 1993, ss. 237, ISBN: 83-7014-203-6
 • Zaleski Wincenty SDB, ks. "Święci na każdy dzień" Wydawnictwo Salezjańskie 2008, ss. 1288, ISBN: 83-7201-353-8