Blog

Gatsby cz. 7 - blog MDX cz. 1

Data publikacji: 2021-08-02

Ostatnia edycja: 2022-01-13

Stały adres serii wpisów o Gatsbym - /blog/gatsby

Wstęp

Tworzymy bloga. W tym wpisie przedstawię jak utworzyć blog MDX z listą wpisów i tagami.

Uwaga: niniejszy opis dotyczy wersji 4.x Gatsby. W aktualnej naprawdę wiele się zmieniło. Jak tylko będę miał czas to uaktualnię

I tutaj od razu pierwsze zastrzeżenie - piszę zarówno w tytule jak i w treści o blogu, ale używając tego mechanizmu tak samo można zbudować normalną stronę. Na przykład cała moja strona, z dość skomplikowaną hierarchią i wieloma rodzajami treści jest jednym systemem / instalacją Gatsby'ego, w której użyłem MDX i Gatsby Node API.

Start

Plan przedstawia się następująco:

 • Gatsby sam tworzy strony, jak?
 • instalacja i konfiguracja MDX
 • pliki wpisów w formacie .mdx
 • dwa sposoby budowania strony:
  • Gatsby Node APIs (gatsby-node.js)
  • File System Route API
 • tagi, klikalne z automatycznie generowaną listą wpisów z tym tagiem

Zatem zobaczmy co dla nas potrafi zrobić maszyna!

Strony generowane programistycznie

W przypadku takiego bloga mamy do czynienia z programistycznie generowanymi stronami. Żeby to zadziałało trzeba złożyć razem kilka mechanizmów:

 • najpierw potrzebujemy jakiegoś systemu, który wyrysuje ścieżki albo inaczej mówiąc utworzy lokalizacje, któ©e fizycznie nie istnieją, w przypadku Gatsby'ego zostaną one utworzone w podczas działania serweru deweloperskiego albo w buildzie na podstawie danych tego systemu - tutaj mamy dwie możliwości i o nich za chwilę
 • wygląd zapewniają pliki layoutu (w przypadku gatsby-node.js także szablony)
 • całkiem osobno, poza katalogiem /src/pages są pliki treści, zarówno tekst jak i ilustracje (lub inne media), tekst jest w formacie Markdown: albo .md albo .mdx
 • do pobrania plików treści zostanie użyty GraphQL, tutaj mając do dyspozycji dane frontmattera pokazuje pełnię możliwości

Do tworzenia ścieżek możemy użyć dwóch metod udostępnianych w Gatsbym:

 • Gatsby Node APIs (gatsby-node.js) używany od lat standard dający wiele możliwości.
 • File System Route API, wprowadzonego jesienią 2020; w tej chwili nie ma on możliwości filtrowania i nadaje się do stron, w którym jest tylko jedno źródło danych MDX.

Markdown i MDX

Markdown jest formatem tekstowym, który jest zarówno łatwy w edycji jak i przetwarzaniu maszynowym, więcej o nim w artykule Markdown.

Jeśli chodzi o wyświetlenie Markdowna mamy dwie możliwości:

 • czysty Markdown, do jego wyświetlenia używamy Remarka (rozszerzenie .md) - remark - markdown processor powered by plugins.
 • MDX (rozszerzenie .mdx): procesor Markdowna dodatkowo umożliwiający umieszczenie w pliku .mdx dowolnego komponentu. Jest to połączenie możliwości JSX i prostoty Markdowna - MDX.

Tutaj ze względu na większe możliwości zobaczymy jak zastosować MDX.

Instalacja MDX

Pakiet npm MDX.

$ npm i gatsby-plugin-mdx @mdx-js/mdx @mdx-js/react gatsby-source-filesystem

Plugin gatsby-plugin-catch-links, w przypadku Markdowna niezbędny. Pozwala on na używanie odnośników lokalnych w plikach Markdown, bez tego tracilibyśmy atut komponentu Link. Działa bez konfiguracji, wystarczy dodać go do gatsby-config.js.

$ npm i gatsby-plugin-catch-links

Wyświetlanie obrazków w MDX:

npm i gatsby-remark-images gatsby-plugin-sharp

Plugin gatsby-remark-vscode (do wyświetlenia kodu).

$ npm i gatsby-transformer-remark gatsby-remark-vscode

Konfigurację tego pluginu przedstawiłem we wpisie "Gatsby cz. 5 - pluginy".

Odnośniki

Remark

PrismJS

Inne

Plik MDX

Na samym początku pliku .mdx jest frontmatter. Nazwa ta wywodzi się jeszcze z czasów zecerstwa. Jest to seria zdefiniowanych pól zawierających podstawowe dane o pliku, które dalej będziemy przetwarzać. To bardzo elastyczny mechanizm. Nazwy i liczba tych pól jest dowolna. Tworzymy tylko takie, które są potrzebne. Najczęściej jest to tytuł, sekcja (ewentualnie podsekcja), data wpisu, czasem też ostatniej edycji, czasem autor, ścieżka do powiązanego z wpisem obrazka i tagi. Można też tam umieścić dłuższe fragmenty tekstu jak np. streszczenie wpisu dodawane w liście wpisów. Dopuszczalne typy danych to: string, numer, bolean i data.

Frontmatter i reszta pliku .mdx może wyglądać tak:

/src/blogposts/any-blogpost.mdx

---
title: "Tytuł wpisu o Gatsbym"
section: "blog"
subsection: "it"
date: 2021-07-10
edited: 2021-07-13
img: ../blogimages/gatsby.jpg
tags: react, gatsby
description: "Opis treści, wymienione najważniejsze elementy, dowolny tekst."
---

### Pierwszy podtytuł

Treść. Pierwszy akapit.

Drugi akapit.

[Alt obrazka](ścieżka_względna_do_obrazka)
*Opis obrazka*

- pierwszy element listy nieuporządkowanej
- drugi element listy nieuporządkowanej
 1. pierwszy element zagnieżdżonej listy uporządkowanej
 2. drugi element zagnieżdżonej listy uporządkowanej
- trzeci element listy nieuporządkowanej

{/* treść zakomentowana */}

>Pierwszy wiersz cytatu<br />
>Drugi wiersz cytatu

// itd.

W cytacie został użyty normalny tag HTML. Markdown nie ma udokumentowanego przejścia do następnej linii, a nieoficjalny \\ nie wszędzie działa.

Załóżmy, że pliki .mdx są w katalogu: /src/content/blogposts (.mdx) i /src/content/blogimages (obrazki).

Uwaga: co do zasady wszystkie pliki treści (i tekst i media) powinniśmy trzymać poza /src/pages/. Zapobiega to rysowaniu nadmiarowych ścieżek. Powstaną tylko te, które zdefiniujemy w gastby-node.js lub File System Route API.

 • Treść bloga chcesz zaprezentować na stronie wygenerowanej przy pomocy szablonu i pod adresem url/blog/tytul-wpisu, a nie dodatkowo gołą treść pod adresem dajmy na to url/blogposts/tytul-wpisu (a taka ścieżka by powstała, gdyby katalog z wpisamy był wewnątrz /src/pages). Do tego w tej błędnej ścieżce mogłyby się znaleźć wpisy nieopublikowane.
 • Mniej ścieżek to krótszy czas kompilacji i łatwiejsze 404.

GraphQL

W przypadku stron generowanych programistycznie GraphQL jest nie tylko narzędziem wymiany danych wewnątrz strony, ale podstawą budowania jej hierarchii. O ile da się zbudować stronę w Gatsbym bez GraphQL, to taki system z MDX jest już niemożliwy - tu odsyłam do wpisu "Gatsby cz. 4 - GraphQL & obrazki" gdzie jest to wyjaśnione.

Warto też obejrzeć dwa filmy autorstwa Artura Chmaro:

Katalogi z treścią bloga trzeba udostępnić GraphQL.

/gatsby-config.js

    `gatsby-plugin-mdx`,
    {
  resolve: `gatsby-source-filesystem`,
  options: {
    name: `blogpost`,
    path: `${__dirname}/src/content/blogposts`,
  },
    },
    {
  resolve: `gatsby-source-filesystem`,
  options: {
    name: `blogimage`,
    path: `${__dirname}/src/content/blogimages`,
  },
    },

Gatsby Node APIs (gatsby-node.js)

Jest to starszy mechanizm, bardziej rozbudowany i mający większe możliwości.

Plik gatsby-node.js

Głównym narzędziem budowania strony jest tu plik koniguracyjny gatsby-node.js.

 • Requestem (zapytaniem) GraphQL pobieramy wpisy (linie 9-23), tutaj to konkretne zapytanie zostało przypisane do zmiennej, dzięki temu można zrobić ich całą serię, dla kżdego rodzaju treści osobne.
 • Rezultat (wszystkie węzły powyższej zmiennej wewnątrz zapytania) przypisujemy do zmiennej, nie jest to konieczne, ale upraszcza kod jeżeli mamy więcej takich zmiennych. Jest to tablica. (linia 28)
 • Metod tablicową Array.prototype.forEach() dla każdego węzła funkcją wbudowaną createPage tworzymy poszczególne strony. Tworzona jest ścieżka, pobiera się szablon i przekazuje dane z pliku .mdx do context-u. (linie 29-40)

/src/gatsby-node.js

const path = require(`path`);

exports.createPages = ({ graphql, actions }) => {

  const { createPage } = actions
  const postTemplate = path.resolve("./src/templates/blogPostTemplate.js");
  
  return graphql(`	{
  posts: allMdx(
   filter: { fileAbsolutePath: { glob: "**/src/content/blogposts/*.mdx" } }
   ) {
    nodes {
  frontmatter {
    title
    section
    subsection
    }
  slug
  id
  body
  }
    }
  }
 `).then((result) => {
    if (result.errors) {
  throw result.errors;
    }
    const posts = result.data.posts.nodes;
    posts.forEach(post => {
  createPage({
    path: "/blog/" + post.slug,
    component: postTemplate,
    ...post,
    context: {
    ...post.context,
    slug: post.slug,
    },
  });
    });
  });
};

Szablon wpisu

Szablony znajdują się w katalogu /src/templates. Szablon wpisu:

 • odbiera dane wygenerowane przez gatsby-node.js przez request graphql z końca pliku (linie 21-44)
 • i jako obiekt data propsem przekazuje do swojego wnętrza (linia 6)
 • do szablonu importowany jest layout z katalogu /src/components (linia 4) - szablon jest komponentem owijającym treść, umieszczonym w pliku layoutu.
 • import komponentu React'a MDXRenderer (linia 3), ten komponent w linii 14 odbiera treść (body) pliku .mdx i wyświetla ją.

Inaczej można to opisać tak:

 • Zewnętrzną warstwą jest layout, w nim osadzony jest komponent szablonu, a w nim z kolei komponent MDXRenderer, który wyświetl treść pobraną przez GraphQL z pliku .mdx.
 • Dane z frontmattera i slug pełnią funkcje pomocnicze: slug zapewnia ścieżkę, frontmatter dane sterujące, różne parametry (np. tagi czy obraz nagłówka) i dane wyświetlane poza komponentem MDXRenderer takie jak tytuł czy data publikacji.
 • Środowisko danych zapewniających działanie tego mechanizmu zostało przygotowane w pliku gatsby-node.js.

/src/templates/blogPostTemplate.js

import React from "react";
import { Link, graphql } from "gatsby";
import { MDXRenderer } from "gatsby-plugin-mdx";
import LayoutBlog from "../components/layout"

const blogPage = ({ data }) => {

  const { frontmatter, id, body, slug } = data.mdx;

  return (
    <LayoutBlog>
  <Link to="/blog">blog main page</Link>
  <h2>{frontmatter.title}</h2>
  <MDXRenderer>{body}</MDXRenderer>
    </LayoutBlog>
  );
};

export default blogPage

export const query = graphql`
 query BlogPageBySlug($slug: String!) {
  mdx( slug: { eq: $slug } ) {
   id
   body
   slug
   frontmatter {
    title
    section
    subsection
   }
  }
 }
`;

Wyświetlanie obrazków w treści posta

Potrzebny będzie plugin gatsby-remark-images

npm i gatsby-remark-images gatsby-plugin-sharp

Przykładowa konfiguracja (w obrębie MDX):

gatsby-config.js

 {
  resolve: `gatsby-plugin-mdx`,
  options: {
    extensions: [`.mdx`, `.md`],
    gatsbyRemarkPlugins: [
    {
    resolve: `gatsby-remark-images`,
     options: {
      withWebp: true,
      maxWidth: 900,
      backgroundColor: false,
      linkImagesToOriginal: true,
      tracedSVG: true,
      lazy: true,
      },
    },
  ],
 },
 },

I teraz możemy się odwołać do obrazka używając ścieżki względnej. Trzeba tylko pamiętać by dodać ją do gatsby-source-filesystem.

Strona główna bloga

Działa w sposób analogiczny do powyższego szablonu. Ponieważ nie wyświetlamy tu treści żadnego wpisu różnicą jest brak komponentu MDXRenderer.

Zarówno tutaj jak i w szablonie wpisu można pobrać z frontmattera informację o skojarzonej z wpisem ilustracji. Tutaj możemy wyświetlić ją jako powiązany obrazek a w szablonie wpisu umieścić go w nagłówku.

/src/pages/blog.js

import * as React from 'react'
import {Link, graphql} from "gatsby";
import Layout from "../components/layout"

const BlogPage = ({data}) => {
  return (
    <Layout>
    <h2>blog here</h2>
  <p>Dowolny tekst.</p>

<ul>
  {data.allMdx.nodes.map(({ id, frontmatter, slug }) => (
    <li key={id}>
    <Link to={`/blog/${slug}`}>{frontmatter.title}</Link>
    </li>
   ))}
</ul>
    </Layout>
  )
}

export default BlogPage

export const query = graphql`
query AllPosts {
   allMdx(
   filter: { fileAbsolutePath: { glob: "**/src/blogposts/*.mdx" } }
   ) {
    nodes {
  frontmatter {
    title
    section
    subsection
    date(formatString: "YYYY-MM-DD")
    }
  slug
  id
  body
    }
    pageInfo {
      currentPage
    }
  }
}
`;

Podsumowanie

Et voilà ! Powinno działać. Cały schemat operacji wygląda następująco:

 • Używamy plików .mdx trzymanych w katalogu poza /src/pages; katalog ten musi zostać wskazany przez gatsby-source-filesystem w głównym pliku konfiguracyjnym /gatsby-config.js.
 • Dzięki powyższemu w danych GraphQL pojawiają się dane wpisów.
 • W pliku gatsby-node.js pobieramy te dane, tworzymy z nich tablicę, a z niej generujemy ścieżki.
 • Dane te pobierane są przez szablon wpisu, do którego importowany jest layout - tak powstaje strona wpisu.
 • Potrzebna jest także strona główna bloga z listą wpisów. W najprostszej wersji będzie to jeden z dwóch plików w katalogu /src/pages (drugim jest wymagany 404.js).

Powyższy system najczęściej jest używany do tworzenia blogów. Ale równie dobrze może zostać zastosowany do tworzenia innych stron. Jest to przydatne, jeżeli składają się z dużej liczby dokumentów.

Podstawową zaletą zastosowania MDX do stron jest łatwość i prostota edycji treści oraz generalna prostota struktury strony.

Jeżeli przenosimy/tworzymy stronę z treścią w plikach .mdx, musimy się liczyć z pewnymi ograniczeniami narzucanymi przez Markdown, który ze względu na prostotę może być przetwarzany na HTML w ograniczonym zakresie. Markdown nie ma takich elementów jak div, span, lista definicyjna, klasy czy id. W przypadku MDX jest to kompensowane możliwością umieszczania komponentów.

W przypadku stron z niewielką liczbą dokumentów i takich, które stawiają na efekty, najlepszym rozwiązaniem pozostaje JSX.

File System Route API

Jesienią 2020 pojawiła się jeszcze jedna możliwość programistycznego tworzenia stron File System Route API. Jest on dużo prostszy i nie wymaga użycia pliku gatsby-node.js. Na razie jednak nie zastąpi gastby-node.js, bo nie ma możliwości filtrowania danych, wrzuca na tworzony schemat ścieżek całą treść .mdx, jaką znajdzie.

Początek, wszystko aż do pliku gastby-node.js wygląda identycznie. Tutaj tego pliku nie potrzebujemy.

File System Route API to jest natywny mechanizm Gatsby'ego i nie wymaga żadnej konfiguracji. Wystarczy, że wewnątrz /src/pages znajdą się katalogi o specyficznie sformtowanych nazwach: używają nawiasów klamrowych zawierających parametry tworzonych ścieżek.

W kwestii tego jak możemy użyć tych nazw katalogów cytując klasyka "jest wiele możliwości", podałem tu przykład, który był mi potrzebny. Po inne opcje odsyłam do dokumentacji, link na końcu rozdziału.

W przedstawionym w pierwszym wpisie schemacie strony do wygenerowania ścieżek i podstron wystarczy następujący schemat - z frontmattera pobierane są nazwy sekcji i podsekcji i tworzą z nich hierarchię: https://domena/sekcja/podsekcja.

 • /src/pages/index.js
 • /src/pages/404.js (oraz ewentualnie inne podstrony funkcyjne typu about, contact; ich treść to zwykły JSX)
 • /src/pages/{Mdx.frontmatter__section}/index.js
 • /src/pages/{Mdx.frontmatter__section}/{Mdx.frontmatter__subsection}/index.js
 • /src/pages/{Mdx.frontmatter__section}/{Mdx.frontmatter__subsection}/{mdx.slug}.js

Jak widać do utworzenia dowolnej strony z sekcjami, podsekcjami mogącej zawierać dowolną liczbę dokumentów wystarczą dwa katalogi i pięć plików. A całą treść, która pojawi się na tej stronie trzymamy w jednym katalogu, w dogodnych do edycji, przejrzystych plikach .mdx. I nie ma bazy danych. Aktualizacji pluginów na stronie, itd.

Do tego, używając sterowanego propsami wyświetlnia komponentów, można dowolnie wybierać dla nich wg parametrów section i subsection oraz location: layout, design i wyświetlane elementy stron, np. przypisane dla danej kategorii menu.

Tutaj nie używamy plików szablonów, cały wygląd i układ strony zawiera się w komponentach layoutu. Również używamy komponentu MDXRenderer, zarówno dla podstron z artykułami jak i dla plików indeksów poszszczególnych podsekcji.

Jak już jednak zaznaczyłem ten mechanizm ma istotne ograniczenie - działa świetnie jeżeli mamy jedno źródło danych, przy czym jako źródło mam na myśli jednolitą hierarchię treści: pliki mediów, treści stron i treści indeksów mogą (powinny) być w oddzielnych katalogach. Jeśli jednak chcesz mieć więcej niż jedną hierarchię treści File System Route API pobierze wszystko i zacznie tworzyć ścieżki typu /null/null/treść_z_innej_hierarchii. Można łaczyć te dwa rozwiązania: gatsby-node.js i File System Route API. To nawet działa, ale ma wszystkie wady obu: mamy i gatsby-node.js i nadmiarowe ścieżki, a jako bonus nieunikniony chaos w konfiguracji.

Tak się składa, że na mojej stronie w tej chwili są trzy takie hierarchie: strona, blog wojenny Festung Breslau i od niedawna drugi blog i chcę, żeby tak pozostało. Nie chcę ani kompletnie jednolitego systemu, ani trzech zupełnie oddzielnych stron i tu stary system gatsby-node.js jest optymalny, mogę mieć tyle oddzielonych od siebie stron ile zechcę, każda z oddzielną konfiguracją i to w ramach jednego systemu.

Plik strony lub wpisu

Co do zasady działania plik podstrony jest bardzo podobny. Różnice są w detalach:

 • zapytaniem GraphQL pobierany jest plik .mdx o nazwie ścieżki (podczas buildu Gatsby na podstawie jego nazwy te ścieżki wyrysował), dotatkowo założony jest filtr ograniczający pobieranie tylko do plików treści (linie 36-47).
 • dane z pliku .mdx jako obiekt data przekazywne są do komponentu strony (linia 7).
 • na stronie są wyświetlane bądź jako propsy (linia 27), bądź jako obiekt body umieszczane w komponencie MDXRenderer (linia 28)
 • do sterowania wyświetlaniem elementów strony można użyć albo propsów z forntmattera (linie 16-17), albo obiektu location i regexa (linie 13-14)
 • tutaj dodatkowo umiesciłem breadcrumb, m.in. dlatego że jako crumbLabel użyty jest props frontmattera (linia 25), ale też żebyśmy pamiętali, że nie jesteśmy ograniczeni w wyborze składników layoutu

/src/pages/{Mdx.frontmatter__section}/{Mdx.frontmatter__subsection}/{mdx.slug}.js

import * as React from "react"
import { graphql } from "gatsby"
import { Breadcrumb } from 'gatsby-plugin-breadcrumb'
import { MDXRenderer } from 'gatsby-plugin-mdx'
import Layout from "../../../components/layout"

const ArticlePage = ({ data, pageContext, location }) => {

 const {
  breadcrumb: { crumbs },
 } = pageContext

 const regex = new RegExp('(/)(.*?)/')
 const section = location.pathname.match(regex)[2]
 
 const { frontmatter, id, body, slug } = data.mdx;
 const { title, subsection } = frontmatter;

 return (
  <Layout section={section} subsection={frontmatter.subsection}>
   <Breadcrumb
    location={location}
    crumbs={crumbs}
    crumbSeparator=" / "
    crumbLabel={frontmatter.title}
   />
   <h2>{frontmatter.title}</h2>
   <MDXRenderer>{body}</MDXRenderer>
  </Layout>
 )
}

export default ArticlePage

export const query = graphql`
query ArticlePageSubsectionQuery($slug: String!) {
 mdx(slug: { eq: $slug }, fileAbsolutePath: {glob: "**/src/content/pagearticles/*.mdx" }) {
  id
  slug
  body
  frontmatter {
   title
   section
   subsection
  }
 }
}
`;

Plik indeksu działu

Rózni się od pliku treści głównie zapytaniem GraphQL:

 • pobieramy wszystkie pliki .mdx indeksów, tutaj jako filtr zastosowany jest props frontmattera (linia 35), równie dobrze może to być jak w poprzednim przykładzie filtr ścieżki dostępu, czyli wybrany katalog
 • przekazane do komponentu strony są filtrowane i wybierny jest ten którego obiekt location jest zgodny z propsem frontmattera i potem tych danych używamy do wyświetlenia treści pliku indeksu (linie 13-14).

/src/pages/{Mdx.frontmatter__section}/{Mdx.frontmatter__subsection}/index.js

import * as React from "react"
import { graphql } from "gatsby"
import Layout from "../../../components/layout"
import { Breadcrumb } from 'gatsby-plugin-breadcrumb'
import { MDXRenderer } from 'gatsby-plugin-mdx'

const ArticlesPage = ({ data, pageContext, location }) => {
  
  const {
    breadcrumb: { crumbs },
  } = pageContext

  const properMDX = data.allMdx.nodes.filter(item => location.pathname.includes(item.frontmatter.subsection))
  const { frontmatter } = properMDX[0];

  return (
    <Layout section={frontmatter.section} subsection={frontmatter.subsection}>
  
  <Breadcrumb
    location={location}
    crumbs={crumbs}
    crumbSeparator=" / "
    crumbLabel={frontmatter.title}
  />
  <h2>{frontmatter.title}</h2>
  <MDXRenderer>{properMDX[0].body}</MDXRenderer>
    </Layout>
  )
}

export default ArticlesPage

export const query = graphql`
  query IndexTestTrue {
    allMdx(filter: {frontmatter: {comment: {eq: "index"}}}) {
  nodes {
   slug
   frontmatter {
    title
    comment
    subsection
    section
   }
   body
   id
  }
     }
 }
`;

Tagi

Rozdział o tagach na razie umieszczam tu, ale docelowo znajdzie się on w części drugiej wpisu o blogu MDX.

Potrzebujemy tagów: łatwych w utrzymaniu, wyświetlanych z blogiem i linkujących do strony z automatycznie generowaną listą wszystkich wpisów z tym samym tagiem.

Najpierw trzeba utworzyć pole tagi we frontmatterze. Można to zrobić elegancko jako tablicę ze stringami, ale jest to trudne w utrzymaniu, bo łatwo zapomnieć lub popełnić błąd. Wystarczy string, w którym tagi będą oddzielone przecinkami. Można przy tym zrobić założenie, że zawsze będziemy używać małych liter.

/src/blogposts/any-blogpost.mdx

---
tags: tag1, tag2, tag3
---

W dalszym przetwarzaniu tego pola trzeba pamiętać, żeby przekazać je w zapytaniu graphql. Założenie: mamy ten sam plik gatsby-node.js, który jest powyżej.

 • W gatsby-node najpierw przekazujemy ścieżkę do szablonu (o którym za chwilę).
 • Potem tworzymy tabelę tags ze stringów pobranych z pól tags. Klasyczna pętla for ma największą wydajność. Dla normalizcji można użyć metody String.prototype.toLowerCase()
 • Mając już tabelę tags ze wszystkimi unikalnymi tagami zebranymi z requestu graphql, tworzymy ścieżki dokładnie tą samą metodą co ścieżki do wpisów blogowych. Proszę zwrócić uwagę na dodatkowy element "/tags" w ścieżce dostępu. Zapobiega to sytuacji, kiedy slug wpisu jest identyczny z tagiem. Jest to raczej mało prawdopodobne, ale jeżeli do tego dojdzie, nie dostaniemy się do wpisu.

/gatsby-node.js


//

 const tagTemplate = path.resolve("./src/templates/blogTagListTemplate.js");

//

  const tags = []
  for (let i = 0; i < posts.length; i++) {
   const arrOfTags = posts[i].frontmatter.tags.split(",")
   for (let j = 0; j < arrOfTags.length; j++) {
    if (!tags.includes(arrOfTags[j].trim())) {
     tags.push(arrOfTags[j].trim())
    }
   }
  }

//

  tags.forEach(tag => {
   createPage({
    path: "/blog/tag/" + tag,
    component: tagTemplate,
    ...tag,
    context: {
     ...tag.context,
     slug: tag,
    },
   });
  });

Szablon strony danego tagu.

 • Pobieramy tag ze ścieżki
 • Na końcu pliku jest taki sam request graphql, jak na głównej stronie bloga. Wystarczy usunąć te pola, których nie będziemy potrzebowali.
 • Już po inicjalizacji tagu za jego pomocą filtrujemy dane graphql, przekazując te wpisy, które mają ten tag do nowej tablicy.
 • W efekcie mamy tablicę wpisów, które można mapować na listę.

/src/templates/blogTagListTemplate.js


//

const blogPage = ({ data, location }) => {

  const tag = location.pathname.slice(10)
  const filteredPosts = [...data.allMdx.nodes].filter(item => item.frontmatter.tags.includes(tag))

  return (
    <LayoutBlog>
  <article>
    <h2>Strony z tagiem {tag}</h2>
    <section>
    {filteredPosts.map(({ id, frontmatter, slug }) => (
      <li key={id}>
   <Link to={`/blog/${slug}`}>{frontmatter.title}</Link>
      </li>
    ))}
    </section>
  </article>
  <aside>
    <Link to="/blog">blog main page</Link>
  </aside>
    </LayoutBlog>
  );
};

export default blogPage

export const query = graphql`
query AllTags {
   allMdx(
   filter: { fileAbsolutePath: { glob: "**/src/blogposts/*.mdx" } }
   sort: { order: ASC, fields: frontmatter___date }
   ) {
    nodes {
  frontmatter {
    title
    tags
  }
  slug
  id
    }
  }
}
`;

Na końcu dodajemy listę wpisów do szablonu wpisu blogowego

/src/templates/blogPostTemplate.js


//

const blogPage = ({ data }) => {

 const { frontmatter, id, body, slug } = data.mdx;
 const tagsArray = [...frontmatter.tags.split(",")]

//

<div className="tagsDiv">
  Tagi: <ul>
    {tagsArray.map(tag => <li key={tag}><Link to={`/blog/tag/${tag.trim()}`}>{tag.trim()}</Link></li>)}
  </ul>
</div>

//

W efekcie mamy sytuację, w której przy każdym wpisie pojawia się lista klikalnych tagów, każdy kieruje do automatycznie generowanej strony z listą linków wszystkich wpisów mających ten tag.

Odnośniki