Blog

Gatsby cz. 2 - komponenty

Data publikacji: 2021-07-23

Stały adres serii wpisów o Gatsbym - /blog/gatsby

Przykład

Omówię budowę na przykładzie mojej strony, bo 1) w sumie czemu nie 2) jest rozbudowana i zróżnicowana, składa się z wielu odmiennie zbudowanych elementów. To trzy główne działy, dwa blogi, oraz - w perspektywie - dwie kolejne strony należące do tej samej głównej hierarchii:

 • /IT - dział informatyki, jest to kilka zupełnie inaczej zbudowanych podstron, podsekcji, każda z innym layoutem i designem (docelowo)
 • /Turystyka - w tej chwili trzy podsekcje tematyczne, ten sam layout i design, ale dla każdego trochę inne elementy (obrazek tła, elementy kolorystyki, itd - to również docelowo)
 • /Misc - wszystko co nie zmieściło się powyżej, budowa podobna jak w przypadku /Turystyka
 • /Festung Breslau - blog mdx, budowa takiego bloga zostanie omówiona w kilku końcowych odcinkach bloga
 • /Blog - blog mdx
 • /Kartografia Terroru - strona, która powstanie
 • /T4 - jw

Ponieważ o stronach, które mają powstać, pisać nie warto, a blog/blogi zostaną opisane w kolejnych częściach, tu przedstawię budowę części składającej się z /IT i /Turystyka. Różni je to, że w zamierzeniu pierwsza składa się ze zróżnicowanych podstron, a druga jest tak samo podwójnie zagnieżdżona, ale jest zunifikowana i ma spójną nawigację.

Dla dalszego uproszczenia przyjmijmy, że /IT składa się z dwóch podstron: JS i CSS; tak samo /Turystyka: Brandenburgia i Saksonia. Przedstawię budowę takiej strony wyłącznie przy użyciu plików JSX. Obecnie mój Homepage używa plików MDX, co umożliwia trzymanie całej treści w jednym katalogu, w łatwej do edycji formie. Zacznijmy jednak od zwykłego JSX.

Powyższe założenia wyglądają tak:

 • /index.js (design0)
 • /IT
  • /index.js (design1)
  • /CSS (design2)
  • /JS (design3)
 • /Turystyka
  • /index.js (design4)
  • /Brandenburgia (design4, ver1)
  • /Saksonia (design4, ver2)

Czyli chcemy mieć pięć różnych wyglądów strony. Do zarządzania układem i wyglądem strony jest CSS, który zostanie omówiony w jednym z kolejnych wpisów, ale już tutaj mogę wspomnieć, że po pierwsze, jeżeli mamy więcej niż jeden wygląd to musimy unikać styli globalnych. Najlepszym rozwiązaniem to Styled Components.

W poprzednim wpisie uruchomiliśmy podstawową stronę Gatsby'ego w środowisku deweloperskim. Każda z nich była oddzielną całością. Jeżeli chcielibyśmy mieć takie same nagłówki, stopki czy system nawigacji to trzeba by go w każdej podstronie powielać, co już samo w sobie nie ma sensu. A co jeżeli byśmy chcieli w tym layoucie coś zmienić?

Gatsby to React, a React to system wyświetlania komponentów, co więc jest oczywiste to komponenty służą do tworzenia wspólnych, powtarzających się elementów layoutu i samego layoutu.

To zaczynamy!

W tym odcinku:

 • komponent layoutu
 • zagnieżdżanie komponentów
 • tworzenie podstrony
 • sterowanie wyświetlaniem elementów strony przy użyciu propsów i location.

CSS

Więcej o CSS w Gatsbym: Gatsby cz. 3 - CSS

Wprawdzie CSS poświęcony jest odrębny wpis, ale tutaj będzie mowa o tworzeniu layoutu, a tego się nie da zrobić bez CSS.

Trzeba tylko pamiętać, że atrybutem klasy w JS jest className, ponieważ class jest w JavaScripcie słowem zastrzeżonym.

Na tym etapie interesuje nas tylko layout, a ten będzie - jeżeli chodzi o układ - taki sam, więc jeden plik CSS wystarczy. Ponadto typowy układ strony jest prosty i przewidywalny. Patrząc od góry, strona zaczyna się od nagłówka, potem mamy treść, a na samym dole stopka. Menu nawigacyjne może być częścią nagłówka lub może zostać umieszczone w pasku bocznym. Ten układ ma odzwierciedlenie w nowych, wprowadzonych z HTML5 tagach semantycznych: header, aside, main, article, footer, oraz nav.

W HTML-u układ ten może być wyrażony tak:

<html>
 <head>...</head>
 <body>
  <div class="container">
   <header>...</header>
   <main>
    <aside>...<aside>
    <article>...<article>
   </main>
   <footer>...</footer>
  </div>
 </body>
</html>

Wystarczy utworzenie pliku layout.css (nazwa jest konwencją) i importowanie go do pliku strony lub pliku layoutu z podaniem rozszerzenia. Oto przykład, który zawiera podstawowe reguły:

/src/components/layout.css

body {padding:0; margin:0;}

.container {
  max-width: 1300px;
  margin: 0 auto;
  min-height: 100vh;
  display:flex;
  flex-direction: column;
  font-family: 'Gill Sans', 'Gill Sans MT', Calibri, 'Trebuchet MS', sans-serif;
}

div.container > main {flex:1; max-width: 1300px;}
header > nav ul {display:flex; list-style-type: none; padding-left:0;}
header > nav ul a {display:block; padding:10px 2rem; margin: 0 1rem;}
main {display:flex; flex-direction: column;}

@media(min-width:800px) {
  main {flex-direction: row;}
  aside {flex-basis: 20rem; width: 20rem;}
  article {flex:1; width:calc(100vw - 20rem)}
}
@media(min-width:1300px) {
  article {width:calc(1300px - 20rem)}
}

Layout.js

Komponenty umieszczamy w katalogu /src/components. Jest to tylko konwencja i lepiej jest się jej trzymać. Plik komponentu składa się z trzech elementów:

 • importów
 • deklaracji komponentu jako przypisanej do zmiennej funkcji strzałkowej
 • eksportu

Wprawdzie od jakiegoś czasu w plikach Reacta nie trzeba importować samego Reacta, ale w Gatsbym ten wymóg jeszcze nie został usunięty. W poniższym pliku drugim importem jest layout.css, w którym zawieramy minimalną liczbę reguł obowiązujących dla całej strony.

Deklaracja komponentu to funkcja, w której w tym wypadku propsem/argumentem jest children (jest to jeden ze składników React API) przekazywany jako obiekt, który jest wyświetlany w layoucie we wskazanym miejscu.

Dobrą praktyką jest nazywanie komponentów analogicznie do nazwy pliku, po pierwsze w przypadku plików stron te nazwy nie powinny się powtarzać, po drugie lepiej widzieć, w którym komponencie dokonujemy zmian. W tym wypadku dla globalnego/podstawowego layoutu właściwą nazwą jest - zero zaskoczeń - layout.js, wewnątrz którego komponent nazywa się Layout. Nazwy komponentów Reacta muszą się zaczynać od dużej litery.

 • Jeśli importujemy moduł Node'a wystarczy podać jego nazwę. Katalog node_modules jest przeszukiwany automatycznie.
 • Importowane komponenty muszą zostać wskazane ścieżką względną.
 • Jeżeli importowany plik ma inne rozszerzenie niż .js, trzeba je podać. Rozszerzenia .js nie podajemy.

/src/components/layout.js

import * as React from "react"
import "./layout.css"

const Layout = ({ children }) => {

  return (
    <div className="container">
      <header>Header</header>
      <main>
      {children}
      </main>
      <footer>Footer</footer>
    </div>)
}

export default Layout

Aplikacja layoutu do dowolnego pliku:

/src/pages/any-page-in-this-folder.js

import * as React from "react"
import Layout from "../components/layout"

const IndexPage = () => {
 return (
  <Layout>
  // ... tutaj treść strony
  </Layout>)
}

export default IndexPage

Komponenty

Poszczególne elementy layputu, powtarzalne, albo pełniące odrębne funkcje dobrze jest wydzielić w oddzielne komponenty. Poniżej przykład listy nawigacyjnej, która znajduje się i w nagłówku i w stopce.

Wprowadziłem tutaj dwie rzeczy:

 • import komponentu Link
 • Styled Components, najpierw trzeba zainstalować pakiet i deklarację umieścić w pliku gatsby-config.js, dokładniej to zostanie opisane w oddzielnym wpisie o CSS, tutaj chciałem tylko pokazać, jak to wygląda w kodzie. Stworzony tu element StyledNav nadpisuje zwykły element nav i ma dokładnie te same reguły CSS, które zawarte były w layout.css.

/src/components/navlist.js

import * as React from "react"
import { Link } from "gatsby"
import styled from "styled-components"

const StyledNav = styled.nav`
& ul {display: flex; list-style-type: none; padding-left: 0;}
& ul li a {display: block; padding: 10px 2rem; margin: 0 1rem;}
`;

const NavList = () => {

  return (
    <StyledNav>
      <ul>
        <li><Link to="/">Home</Link></li>
        <li><Link to="/about">About</Link></li>
        <li><Link to="/contact">Contact</Link></li>
      </ul>
    </StyledNav>)
}

export default NavList

Taka lista nawigacyjna może zostać umieszczona w komponencie nagłówka (i footera), które z kolei w ten sam sposób mogą zostać umieszczone w komponencie layoutu.

Jak widać, w przypadku zainstalowanych modułów npm wystarczy podać nazwę, natomiast do napisanych przez nas komponentów trzeba się odwołać ścieżką względną wobec pliku, z którego się odwołujemy. Napisana tutaj nazwa z "./" jest znanym wszystkim użytkownikom konsoli wskazówką "tak, to tutaj w tym samym katalogu". Do sąsiedniego katalogu odwołujemy się "../sąsiedni_katalog/plik".

/src/components/header.js

import * as React from "react"
import StyledNav from "./navlist"

const Header = () => {
 return (
  <header>
  <h1>Tytuł strony</h1>
  <StyledNav />
  </header>)
}

export default Header

Ok, tyle podstaw. Przejdźmy do przykładu.

Strona i propsy

Jeżeli poszczególne działy nie różnią się bardzo pomiędzy sobą layouty podstron można też zagnieżdżać w layoucie głównym. Poniżej jest przykładowy plik layoutu dla działu IT. Na samej górze widać znane już i przewidywalne importy, najpierw Reacta, potem główny plik layoutu, menu, a na końcu Styled Components.

Proszę zwrócić uwagę na importy menu oraz komponent ToC (Table o Content):

 • Zawarta w komponencie instrukcja switch odbiera props od pliku strony i zależnie od jego wartości wybiera odpowiednie menu. W defaulcie mamy zgłoszenie błędu, jeśli default jest możliwy i nie oznacza błędu to można dać null. Ja mam w plikach layoutu dwa takie switche, jeden odnosi się do propsa 'section', drugi 'subsection'. Ten drugi nie może mieć defaulta.
 • Spis treści: to jest komponent dynamicznie z nagłówków generujący linkowany spis treści: tdudkowski / gatsby-scrollspy, to dlatego StyledArticle ma klasę "content-container".

/src/components/layout-it.js

import * as React from "react"
import Layout from "./layout"
import MenuCSS from "./menu-css"
import MenuJS from "./menu-js"
import MenuIT from "./menu-it"
import ToC from "./toc"
import styled from "styled-components"

const StyledArticle = styled.article`
// style dla article
`;

const LayoutIT = ({ children, section }) => {

 let menu

 switch (section) {
  case 'css':
   menu = <MenuCSS />
   break;
  case 'js':
   menu = <MenuJS />
   break;
  case 'it':
   menu = <MenuIT />
   break;
  default:
   menu = <p>Error in layout-it</p>
 }

 return (
  <Layout>
   <aside>
    {menu}
    <ToC />
   </aside>
   <StyledArticle className="content-container">{children}</StyledArticle>
  </Layout>
 )
}

export default LayoutIT

Ma to pewną formalną elegancję, ale wygodniej jest stworzyć niezależny od niego plik layoutu, który będzie korzystał z tego samego arkusza stylów. Poniżej przykład takiego rozwiązania.

Jest to przydatne, jeżeli potrzebujemy zróżnicowanych, niezależnych layoutów. Zresztą lepiej jest tak zrobić od razu, bo dzięki temu od razu mamy oddzielone składniki strony i jest to łatwiejsze do kontroli.

Wobec tego sam layout.js aplikowany jest tylko do pliku /index.js, czyli strony głównej oraz innych plików bezpośrednio w katalogu głównym, takich jak: about, contact.

Tutaj widzimy import tylko jednego komponentu menu, który dostaje props od strony za pośrednictwem layoutu. Taki komponent może zawierać w sobie deklaracje wszystkich menu i przedstawionego powyżej switcha. Dzięki temu mamy widoczny poniżej prostszy plik layoutu i mniej plików w katalogu /components.

/src/components/layout-it.js

import * as React from "react"
import styled from "styled-components"
import Navigation from "./navigation"
import Footer from "./footer"
import MenuIT from "./menu-it"
import ToC from "./toc"
import "./layout.css"

const StyledMain = styled.main`
// style dla main
`;

const LayoutIT = ({ children, section }) => {

 return (
  <>
   <header>
    <Navigation />
   </header>
   <StyledMain>
    <aside>
     <MenuIT section={section} />
     <ToC />
    </aside>
    <article className="content-container">
     {children}
    </article>
   </StyledMain>
   <Footer />
  </>)
}

export default LayoutIT

Plik strony wygląda tak jak poniżej. Najważniejszy jest import pliku layoutu i umieszczenie w jego komponencie parametru propsa.

/src/pages/js/any-page-in-this-folder.js

import * as React from "react"
import LayoutIT from "../../components/layout-it"

const PageOfJS = () => {
 
  return (
    <LayoutIT section="js">

      <h2>Tytuł podstrony</h2>

      // ...treść podstrony

    </LayoutIT>)
}

export default PageOfJS

Web API Location

Używając wartości location.pathname można przekazać do komponentu informację, na jakiej stronie jest wyświetlany i zależnie od tego wyświetlać i ukrywać jego elementy.

Ponieważ location jest to rdzenna właściwość dokumentu, nie wymaga żadnego dodatku czy importu, wystarczy przekazać location w argumencie funkcji.

Wygląda to tak:

/src/templates/AnyBlogTemplate.js

//
const blogPage = ({ data, location }) => {

  const path = location.pathname
  
  return (
   <LayoutBlog data={data} path={path}>
//

W powyższym szablonie została utworzona zmienna, która jest stringiem adresu strony zaczynającym się od pierwszego ukośnika po nazwie domenowej, czyli jeżeli jest to strona https://dygresje.info/blog/gatsby-komponenty, zmienną path będzie string /blog/gatsby-instalacja. Można na tym stringu operować regexpen albo metodami stringa.

Odbiór i użycie tego propsa w komponencie layoutu może wyglądać tak:

const LayoutBlog = ({ children, data, path }) => {

  return (
    <div className="container">
   
   //
        <aside>
          {path === "/blog/" || path === "/blog" ?
           <section><h3>Strona główna bloga</h3></section> :
           <section><Link to="/blog/">Strona główna bloga</Link></section>}
   //

W ten sposób zależnie od tego, czy użytkownik jest na stronie głównej bloga, czy jakimś wpisie, wyświetla mu się nagłówek lub link do strony głównej bloga.

W nawiasach klamrowych zastosowany jest operator warunkowy, jeżeli warunek jest spełniony, wyświetla się to, co jest pomiędzy znakiem zapytania a dwukropkiem, jeżeli nie jest spełniony wyświetla się to, co jest po dwukropku. W razie niepewności, jeżeli nie wiemy jak będzie wyglądać realizacja którejś z opcji można dać zaślepkę w formie nulla.

W prostszych sytuacjach, gdy mamy pokazać jakiś element, tylko gdy zmienna jest true, można zastosować operator logiczny OR.

Podsumowanie

Powyższe powinno pozwolić na stworzenie strony w Gatsbym o dowolnej złożoności. Przedstawiłem tu generalną ideę komponentów jako wielokrotnie używanych elementów strony oraz komponentu layoutu.

Na podstawie treści tego wpisu proponuje przećwiczenie odpowiedniego zagnieżdżania komponentów, ustalenia architektury strony i użycie lokalnych parametrów propsów w komponentach.

Można też przećwiczyć tworzenie strony na przykładzie ścieżki treningowej na stronie Create a Next.js App, NextJS jest to oczywiście inne rozwiązanie, ale sama idea budowania stron i komponentów bardzo podobna.

Czym jednak jest strona WWW bez ilustracji i CSS? O tym w kolejnych wpisach.