Blog

Enigma cz. 9 - rekonstrukcja JS cz. 2

Data publikacji: 2021-09-22

Stały adres serii wpisów o Enigmie - /blog/enigma

Założenie

W tym odcinku odchodzimy od samej Enigmy, została napisana w poprzednim wpisie - Enigma cz. 8 - rekonstrukcja JS cz. 1. Tutaj zrobimy aplikacje, czyli interfejs po stronie użytkownika i mechanizmy wprowadzające zmiany w kodzie JS.

Zwykłe kodowanko.

Co do kodu - jak zawsze jestem pewien, że można to zrobić lepiej, krócej i wydajniej. Na ten moment jednak taki kod mnie zadowala, jest przejrzysty. Cały JS nadal trzymamy w jednym pliku.

Interfejs

W przypadku walców mamy dwojakiego rodzaju ustawienia, po pierwsze jest to wybór trzech z pięciu typów walców. Nigdy nie powtarzały się w zestawie, tzn. każdy typ walca mógł być użyty tylko w jednym miejscu.

Czyli mamy trzy sloty, a w M4 cztery, ale w tym wypadku sprawa jest o tyle prostsza, że czwarty walec w M4 był umieszczony na stałe, tzn. było tyle samo miejsca na walce, żeby więc wygospodarować miejsce zarówno czwarty walec szyfrujący, jak i walec odbijający były węższe. Dlatego czwarty walec różnił się konstrukcją i nie mógł być zamieniony miejscami z pozostałymi trzema.

Trzeba wziąć też pod uwagę walec odwracający. Był nieruchomy, ale mamy dostępne trzy typy walca odwracającego.

Drugi rodzaj ustawienia to zmieniane regularnie i łatwo wstępne przesunięcia walców. Można je wyrazić w liczbach (od 0 do 25 lub od 1 do 26) albo w literach, to nie ma znaczenia. W prawdziwej sprzętowej Enigmie ustawiano litery, więc tak tutaj zrobimy, ponieważ będziemy musieli równocześnie ustawić typy walców i ich przesunięcia, a przesunięcia wyrażone literami zależą od typów, będzie to bardziej skomplikowane, ale na szczęście jest to bardziej interesujące zadanie.

Trzecim elementem interfejsu jest łącznica kablowa.

Pliki startowe

Zacznijmy od HTML. Jedyną istotną zmianą jest dodanie formularza, tutaj w pewnym skrócie:

    <div>
      <form id="formRotors">
        <h4>Walzensatz (Zespoł walców)</h4>
        <section class="setting-field">
          <label for="mirrorRotor">Umkehrwalze<br />
            <select name="mirrorRotor" id="mirrorRotor">
              <option value="UKW_A">UKW A</option>
              <option value="UKW_B">UKW B</option>
              <option value="UKW_C">UKW C</option>
            </select></label>
          <label for="thirdRotor">Dritter Rotor (langsam)<br />
            <select name="thirdRotor" id="thirdRotor">
              <option value="I">I</option>
              <option value="II">II</option>
              <option value="III" selected="selected">III</option>
              <option value="IV">IV</option>
              <option value="V">V</option>
            </select>
          </label>
//
        </section>
        <h4>Buchstabeneinstellungen (Ustawienia walców)</h4>
        <section class="setting-field">
          <label for="thirdRotorStart">Dritter Rotor (langsam)<br />
            <select name="thirdRotorStart" id="thirdRotorStart">
              <option value="A">A</option>
              <option value="B">B</option>
              <option value="C">C</option>
//
        </section>
        <h4>Steckerbrett (Łącznica kablowa)</h4>
        <section class="setting-field">
          <input id="steckerbrett">
        </section>
        <!-- <button id="buttonRotorsSettings">Einstellen</button> -->
      </form>
    </div>

Jest to siedem list rozwijalnych, cztery dla rotorów (trzy szyfrujące i odwracalny) i trzy dla ustawień startowych walców. Do tego input na wprowadzanie ustawień łącznicy kablowej i na końcu jeden button dla całego formularza.

Ponieważ użytkownik powinien zostać powiadomiony czy jego ustawienia zostały zaaplikowane, trzeba dodać pola informacyjne, zarówno dla samej informacji, że została dokonana zmiana, jak i wyświetlania tych ustawień.

Zaczynamy od JS-a z poprzedniego wpisu. Trzeba dodać nowe elementy HTML:

// GET SETTIING FROM PAGE
const buttonSettings = document.getElementById("buttonSettings");
const formRotorsSequence = document.getElementById("formRotorsSequence");
const firstRotor = document.getElementById("firstRotor");
const secondRotor = document.getElementById("secondRotor");
const thirdRotor = document.getElementById("thirdRotor");
const mirrorRotor = document.getElementById("mirrorRotor");
const firstRotorStart = document.getElementById("firstRotorStart");
const secondRotorStart = document.getElementById("secondRotorStart");
const thirdRotorStart = document.getElementById("thirdRotorStart");
const steckerbrett = document.getElementById("steckerbrett");

// SHOW SETTINGS ON PAGE
const showInfo = document.getElementById("info");
const showRotorsSettings = document.getElementById("settings-rotorsSequence");
const showMirrorRotor = document.getElementById("settings-mirrorRotor");
const showRotorsStart = document.getElementById("settings-rotorsStart");
const showSteckerbrett = document.getElementById("settings-steckerbrett");

Ustawienie zestawu walców szyfrujących

Na czas uruchamiania i testowania pojedynczych mechanizmów można podpiąć funkcje bezpośrednio do buttona. Ustawienie wszystkich parametrów zrobimy na końcu.

Najpierw przebudujemy obiekty walców, zarówno walców szyfrujących, jak i odbijających. Dodamy element name i utworzymy tablicę walców odbijających:

// ROTORS
const ETW = "ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ";
const I = { sequence: "EKMFLGDQVZNTOWYHXUSPAIBRCJ", notch: "Q", shift: 0, name: "I" };
const II = { sequence: "AJDKSIRUXBLHWTMCQGZNPYFVOE", notch: "E", shift: 0, name: "II" };
const III = { sequence: "BDFHJLCPRTXVZNYEIWGAKMUSQO", notch: "V", shift: 0, name: "III" };
const IV = { sequence: "ESOVPZJAYQUIRHXLNFTGKDCMWB", notch: "J", shift: 0, name: "IV" };
const V = { sequence: "VZBRGITYUPSDNHLXAWMJQOFECK", notch: "Z", shift: 0, name: "V" };
const UKW_A = { sequence: "EJMZALYXVBWFCRQUONTSPIKHGD", name: "UKW A" };
const UKW_B = { sequence: "YRUHQSLDPXNGOKMIEBFZCWVJAT", name: "UKW B" };
const UKW_C = { sequence: "FVPJIAOYEDRZXWGCTKUQSBNMHL", name: "UKW C" };

const mirrorRotorsArr = [UKW_A, UKW_B, UKW_C];

Uwaga: wszędzie gdzie używamy zmiennej mirror, trzeba dodać teraz mirror.sequence. Trzeba przekonstruować każde wystąpienie walca.

Ustawienie typów i kolejności walców to zwykła funkcja przypisania danych z formularza przez switch i na końcu sprawdzamy, czy w zestawie żaden się nie powtarza. Jeżeli się powtarza, wyświetlamy komunikat i przeładowujemy stronę. Jest to reset do ustawień domyślnych.

// SET A ROTOR SET
const setRotorsSet = (rotorsSet) => {

  for (let i = 0; i < rotorSequence.length; i++) {
    switch (rotorsSet[i]) {
      case 'I':
        rotorSequence[i] = I;
        break;
      case 'II':
        rotorSequence[i] = II;
        break;
      case 'III':
        rotorSequence[i] = III;
        break;
      case 'IV':
        rotorSequence[i] = IV;
        break;
      case 'V':
        rotorSequence[i] = V;
        break;
    }
  }
  if (rotorSequence[0].name === rotorSequence[1].name || rotorSequence[0].name === rotorSequence[2].name || rotorSequence[1].name === rotorSequence[2].name) {
    alert("Nie możesz wybrać dwukrotnie tego samego walca!");
    location.reload();
  }
}

Wygląda to prosto, ale skąd się biorą dane do tej funkcji? To też nie jest skomplikowane.

const rotorsSet = [firstRotor.value, secondRotor.value, thirdRotor.value]
setRotorsSet(rotorsSet)

Ustawienie walca odbijającego

To jest najprostsze. Dane do funkcji pobierane są w taki sam sposób.

// SET A MIRROR ROTOR
const setMirrorRotor = () => {
  const selectedMirror = mirrorRotor.options[mirrorRotor.selectedIndex].text;
  for (let i = 0; i < mirrorRotorsArr.length; i++) {
    if (mirrorRotorsArr[i].name === selectedMirror) {
      mirror = mirrorRotorsArr[i]
    }
  }
}

I w ten sposób mamy kompletne ustawienie walców szyfrujących i odbijającego w dwóch prostych funkcjach.

Łącznica kablowa

Tutaj pojawiają się pierwsze problemy. Jaki zastosować interfejs danych? W symulatorach zwykle wpisuje się pary liter w zadanym formacie. Zdecydowałem się zrezygnować ze ściśle określonej formy zapisu. Użytkownik będzie wpisywał litery, jak mu będzie wygodnie. Wszystkie inne znaki oraz powtarzające się litery odrzuci się, a z wynikowego stringu utworzy się pary wg kolejności, w jakiej zostały wpisane. Tutaj nie trzeba jakoś limitować liczny tych par, ponieważ limit taki i tak wynika z tego, że nie mogą się powtarzać.

Pierwsza funkcja tworzy string z ciągu wpisanych znaków. Jest to dołączenie spełniających warunki litery do zmiennej tekstowej. Druga funkcja dzieli ją na dwuelementowe tablice włożone w większą tablicę.

// USER SETTINGS - PLUGBOARD
const setSteckerbrett = () => {
  steckerbrettFinal.length = 0;
  steckerbrettRaw = steckerbrett.value
  for (let i = 0; i < steckerbrettRaw.length; i++) {
    if (ETW.includes(steckerbrettRaw[i].toUpperCase()) && !steckerbrettMiddle.includes(steckerbrettRaw[i].toUpperCase())) {
      steckerbrettMiddle = steckerbrettMiddle.concat(steckerbrettRaw[i].toUpperCase())
    }
  }
  while (steckerbrettMiddle.length >= 2) {
    steckerbrettFinal.push(Array.from(steckerbrettMiddle.slice(0, 2)))
    steckerbrettMiddle = steckerbrettMiddle.slice(2)
  }
  steckerbrett.value = ""
}

Implementacja łącznicy:

  // STECKERBRETT
  for (let i = 0; i < steckerbrettFinal.length; i++) {
    if (steckerbrettFinal[i].includes(itemValue)) {
      const tempValue = itemValue
      if (itemValue === steckerbrettFinal[i][0]) { itemValue = steckerbrettFinal[i][1]; }
      if (tempValue === steckerbrettFinal[i][1]) { itemValue = steckerbrettFinal[i][0]; }
    }
  }

Łącznica podmienia litery wchodzące do szyfrowania zespołem walców wg par wpisanych do ustawień. Potem jeszcze raz robi to samo z literami wychodzącymi z szyfrowania. Dlatego ten kod pojawia się dwukrotnie w bloku szyfrowania.

Ustawienia startowe walców

Tu zaczynają się schody. Wszystko do tej pory to spacer bezpieczną rutyną. Rzecz pozornie jest łatwa: przesunięcie, które działa tak samo jak zwykła praca walca, tyle że tutaj mamy obrót o zadaną liczbę pozycji. W świecie prostych rzeczy wyglądałoby to tak:

// USER SETTING - INITIAL LETTER SETTINGS OF ROTORS
const setRotorsStart = (rotorsStart) => {
  const tempRotorSequence = [];
  for (let i = 0; i < rotorSequence.length; i++) {
    let numberToShift = ETW.indexOf(rotorsStart[i].toUpperCase());
    tempRotorSequence[i] = rotorSequence[i].sequence.slice(numberToShift) + rotorSequence[i].sequence.slice(0, numberToShift)
    rotorSequence[i].sequence = tempRotorSequence[i];
    rotorSequence[i].shift += numberToShift
  }
}

To by rozwiązywało tę kwestię, gdyby chodziło o jakąś po prostu działającą symulację Enigmy. Jednak, jeżeli ma działać wiernie, tzn. być i odwzorowaniem prawdziwej Enigmy i interoperacyjna z innymi symulatorami Enigmy to musi brać pod uwagę mechanizm zapadek (karbów). To jest właśnie ten "podwójny krok" (niem. Doppelschritt), z którego rozwiązania w zaledwie trzech liniach kodu byłem zadowolony.

Metodą eksperymentów i wielu prób doszedłem do rozwiązania, w którego kwestii moje zdanie jest podzielone. Ma tę zaletę, że działa i to w zakresie jakim sprawdzałem, działa perfekt w 100%. Ma niestety tę wadę, którą muszę w tej chwili wyznać: jest przekombinowane, powstało metodą prób i błędów i nie wszystko w nim rozumiem.

Najogólniej mówiąc, trzeba wydzielić kilka zupełnie odrębnych sytuacji.

 • pierwszy walec został ustawiony na karb
 • drugi walec został ustawiony na karb
 • jednocześnie pierwszy i drugi walec zostały ustawione na karb
 • ani pierwszy, ani drugi walec nie zostały ustawione na karb

Jak widać, trzeci walec nie bierze udziału w tej kombinacji.

Dodatkowo implementacja, nie tylko jest niejasna, ale i rozłożona na dwa etapy: pierwszy znajduje się (co jest oczywiste) we wprowadzaniu ustawień, a drugi jest w obrocie walców. Tak, że podsumowując - startowe, alfabetyczne ustawienie walców było nie tylko najtrudniejsze do wykonania, ale i najbardziej zaciemnia obraz działania kodu.

W ustawieniach wygląda to tak - jak widać, na samym początku używamy mechaniki przedstawionej powyżej funkcji. Dotychczasową funkcję Doppelschritt można wyrzucić do kosza - niestety nadaje się ona tylko na sytuację, kiedy ani pierwszy, ani drugi rotor nie został ustawiony na karb.

  setRotorsStart(rotorsStart)

  notchZeroFinder = ETW.indexOf(rotorSequence[0].notch) - rotorSequence[0].shift
  if (notchZeroFinder < 0) { notchZeroFinder += 26 }
  notchOneFinder = (((ETW.indexOf(rotorSequence[1].notch) - rotorSequence[1].shift - 1) * 26) + 2);

  if (rotorSequence[1].shift - ETW.indexOf(rotorSequence[1].notch) === 0 && rotorSequence[0].shift - ETW.indexOf(rotorSequence[0].notch) === 0) {
    notchZeroFinder = 26
    DoppelschrittFaktor = 1
    tempDoppel = 1
    ifNotch2and1 = true
  }

  if (rotorSequence[1].shift - ETW.indexOf(rotorSequence[1].notch) === 0 && rotorSequence[0].shift - ETW.indexOf(rotorSequence[0].notch) !== 0) {
    notchOneFinder = -15;
    DoppelschrittFaktor = notchZeroFinder + notchOneFinder;
  }

  if (rotorSequence[1].shift - ETW.indexOf(rotorSequence[1].notch) !== 0) {
    if (notchOneFinder < 0) { notchOneFinder = notchOneFinder % 26; }
    if (notchOneFinder < 0) { notchOneFinder += 26 * (26 - (rotorSequence[1].shift - ETW.indexOf(rotorSequence[1].notch))) }
    DoppelschrittFaktor = notchOneFinder + notchZeroFinder;
  }

To tylko wprowadzenie ustawień startowych walców szyfrujących. Teraz trzeba je przełożyć na działanie walców.

// DOUBLE STEP (Doppelschritt) FACTOR
let notchZeroFinder;
let notchOneFinder;
let DoppelschrittFaktor;
let tempDoppel;
let XFactor = 9;
let XBothFactor = 0;

// MOVING ROTORS
const moveRotors = (i) => {

  rotorSequence[0].sequence = rotorSequence[0].sequence.slice(1) + rotorSequence[0].sequence.slice(0, 1);
  rotorSequence[0].shift++;

  const increaseArr = [1282, 1920, 2556, 5080]
  const shiftArrDo = [1291, 1941, 2591, 3241, 3891, 4541, 5191, 5841, 6483, 6491, 7141, 7791, 8441, 9091, 9741, 10391, 11041, 11691, 12341, 12991, 13641, 14292, 14941, 15591, 16241, 16891, 17541, 18191]
  const shiftArrDont = [2583, 3185, 3190, 3822, 3828, 3875, 3883, 4445, 4466, 5096, 5167, 5183, 5733, 5825, 5688, 6310, 6370, 6459, 6483, 7007, 7644, 8281, 8918, 9555, 10192, 10829, 11466, 12103, 12740, 13377, 14014, 14651, 15288, 15925, 16562, 17199, 17836, 18473]
  const increaseBothArr = [650]

  if (i > 18473 && i % 637 === 0) { shiftArrDont.push(i) }
  if (i > 18191 && i % 650 === 641) { shiftArrDo.push(i) }
  if (increaseArr.includes(i)) { XFactor += 1 }
  if (increaseBothArr.includes(i)) { tempDoppel += 1 }

  if (ifNotch2 && !ifNotch2and1) {
    if ((
      (((i + 1) - notchZeroFinder - 1) % 26 === 0) || (i + 1) % (shiftParam - XFactor) === DoppelschrittFaktor || shiftArrDo.includes(i)) && (!shiftArrDont.includes(i))) {
      rotorSequence[1].sequence = rotorSequence[1].sequence.slice(1) + rotorSequence[1].sequence.slice(0, 1);
      rotorSequence[1].shift++;
    }

    if (((i + 1) % (shiftParam - XFactor) === DoppelschrittFaktor || shiftArrDo.includes(i)) && !shiftArrDont.includes(i)) {

      rotorSequence[2].sequence = rotorSequence[2].sequence.slice(1) + rotorSequence[2].sequence.slice(0, 1);
      rotorSequence[2].shift++;
      if (rotorSequence[2].shift === 27) { rotorSequence[2].shift = 1 }
    }
  }

  if (ifNotch2and1 && !ifNotch2) {
    if ((((i + 1) - notchZeroFinder - 1) % 26 === 0) || (i + 1) % (shiftParam - XBothFactor) === tempDoppel) {
      rotorSequence[1].sequence = rotorSequence[1].sequence.slice(1) + rotorSequence[1].sequence.slice(0, 1);
      rotorSequence[1].shift++;
    }

    if (((i + 1) % shiftParam === tempDoppel)) {
      rotorSequence[2].sequence = rotorSequence[2].sequence.slice(1) + rotorSequence[2].sequence.slice(0, 1);
      rotorSequence[2].shift++;
      if (rotorSequence[2].shift === 27) { rotorSequence[2].shift = 1 }
    }
  }
  if (!ifNotch2 && !ifNotch2and1) {

    if ((((i + 1) - notchZeroFinder - 1) % 26 === 0) || (i + 1) % shiftParam === DoppelschrittFaktor) {
      rotorSequence[1].sequence = rotorSequence[1].sequence.slice(1) + rotorSequence[1].sequence.slice(0, 1);
      rotorSequence[1].shift++;
    }

    if ((i + 1) % shiftParam === DoppelschrittFaktor) {
      rotorSequence[2].sequence = rotorSequence[2].sequence.slice(1) + rotorSequence[2].sequence.slice(0, 1);
      rotorSequence[2].shift++;
      if (rotorSequence[2].shift === 27) { rotorSequence[2].shift = 1 }
    }
  }
};

Mam nadzieję, że będę miał wkrótce cierpliwość zabrać się za to jeszcze raz i jakoś to uprościć.

Wprowadzenie ustawień

OK, do tej pory mamy wszystkie elementy. Żeby maszyna działała, trzeba ją uruchomić. Służy do tego funkcja sendText().

// ITERATE CIPHER FUNCTION LETTER BY LETTER
const sendText = (inputValue) => {

  // SET ROTROS TO INITIAL
  rotorSequence[0].shift, rotorSequence[1].shift, rotorSequence[2].shift = 0

  const rotorsSet = [firstRotor.value, secondRotor.value, thirdRotor.value]
  const rotorsStart = [firstRotorStart.value, secondRotorStart.value, thirdRotorStart.value]
  setRotorsSet(rotorsSet)
  setMirrorRotor()

  // tutaj ustawienie rotorów

  setSteckerbrett()
  ifClicked = "clicked";
  showSetting(ifClicked)

  let resultValue = "";
  for (let i = 0; i < inputValue.length; i++) {
    const itemValue = letCipher(inputValue[i], i);
    resultValue = resultValue.concat(itemValue);
  }
  output.innerText = resultValue;
  counter.innerText = "" + resultValue.length;
};

Prezentacja ustawień

To jest banał.

// SHOW SETTING
const showSetting = () => {
  if (ifClicked === "clicked") { showInfo.innerText = "Aktualne ustawienia: zmienione!"; }
  showRotorsSettings.innerText = rotorSequence[0].name + ", " + rotorSequence[1].name + ", " + rotorSequence[2].name
  showMirrorRotor.innerText = mirror.name
  showRotorsStart.innerText = firstRotorStart.value + ". " + secondRotorStart.value + ", " + thirdRotorStart.value
  let steckerbrettFinalString = ""
  for (let i = 0; i < steckerbrettFinal.length; i++) {
    steckerbrettFinalString = steckerbrettFinalString.concat(steckerbrettFinal[i][0] + " - " + steckerbrettFinal[i][1] + ", ")
  }
  showSteckerbrett.innerText = steckerbrettFinalString ? steckerbrettFinalString : "brak";
}

Github

W repozytorium Enigma - są to pliki: index.html i index.js.

Symulator dostępny jest pod adresem tdudkowski.github.io/Enigma/

Symulatory