React hooks

Wkrótce opisy i więcej hooków.

useState

 const [counter, setCounter] = useState(0)

 // const handleOnClick = () => setCounter(counter + 1)
 const handleOnClick = () => setCounter(prevValue => prevValue + 1)

 return (
  <div>
   <p>{counter}</p>
   <button onClick={handleOnClick}>add</button>
  </div>
 )

useEffect

  useEffect(() => {
  window.addEventListener('mousemove', handleMouseMove)
  return () => {
   window.removeEventListener('mousemove', handleMouseMove)
  }
 }, [rerendercounter])

useRef

  const textInput = useRef() // każdy rerender zwraca tę samą referencję
  const numberRef = createRef() // tylko do przerendowania

  return (
  <div>
   <input ref={textInput} type="text" />
   <input ref={numberRef} type="number" />
 //
  </div>
 )

Odnośniki

Youtube