Kryptografia jednostronna

Zasada

Szyfr nieodwracalnie zamieniający tekst jawny w szyfrogram, odzyskanie jawnego tekstu z szyfrogramu jest niemożliwe. Musi być wydajny i deterministyczny. Wbrew pozorom bardzo pożyteczny i znajdujący wiele zastosowań, najczęściej spotykany w funkcjach haszujących (funkcjach skrótu), które tworzą skrót (tzw. hasz).

Najczęściej używany w uwierzytelnianiu i przy sprawdzaniu integralności danych. Wciąż niestety popularne i już od dawna niebezpieczne: MD5 i SHA-1.

Schemat:

tekst jawny >--[funkcja haszująca]--> szyfrogram

Założenia:

 • deterministyczna z tej samej wiadomości / tego samego pliku tworzy zawsze ten sam hasz
 • skrótowa niezależnie od długości wiadomości / wielkości pliku hasz jest tej samej długości - dlatego nazywany też skrótem wiadomości (message digest) lub cyfrowym odciskiem palca (digital fingerprint)
 • nieodwracalna, chociaż jest łatwa do wyliczenia, nie da się wykonać odwrotnej operacji, czyli mając skrót, nie można odtworzyć informacji; jednokierunkowość (one-wayness) - brak możliwości wnioskowania o wiadomości wejściowej ze skrótu
 • unikalna każda informacja daje skrót unikalny tylko dla niej, czyli nie da się (lub jest to nieopłacalnie trudne) odnaleźć dwóch informacji dających identyczny skrót - taka sytuacja, kiedy dwie wiadomości mają ten sam skrót (czyli tzw. kolizja) dyskwalifikuje szyfr, w praktyce oczywiście chodzi o łatwość znalezienia kolizji, można wymienić tu:
  • odporność na kolizje (collision resistance): jest brak praktycznej możliwości wygenerowania dwóch dowolnych wiadomości o takim samym skrócie: nie da się znaleźć m1 i m2 takich, że hash*(m1)* = hash*(m2)*
  • odporność na kolizje konkretnych wiadomości (target collision-resistance, preimage resistance) - brak praktycznej możliwości wygenerowania wiadomości o takim samym skrócie jak wskazana wiadomość;
   • pierwszego rzędu: dla danego h powinno być trudne znalezienie takiego m, że h = hash(m).
   • drugiego rzędu (second preimage resistant): dla danego m1, nie powinno się dać znaleźć m2 (inne niż m1) takie, że hasz*(m1)* = hasz*(m2)*.
 • losowa nawet odnalezienie dwóch informacji dających podobne skróty powinno być niewykonalne, niemożność odróżnienia od losowej wyroczni, atakujący nie może się dowiedzieć ze skrótu niczego; inaczej mówiąc najmniejsza nawet zmiana tekstu jawnego, nawet o jeden bit, powinna zmieniać ok połowy bitów skrótu, daje to brak podatności na kryptoanalizę różnicową; funkcje haszujące powinny zachowywać się jak funkcje losowe o ile to możliwe, będąc jednocześnie funkcjami deterministycznymi, łatwymi do obliczenia

Konstrukcja (funkcja skrótu) Merkle-Damgård

Funkcja haszująca musi być w stanie przetworzyć dowolnej długości wiadomość lub ciąg danych w skrót o ustalonej długości. Jest to osiągane przez dzielenie wejścia na jednakowej długości bloki i ich sekwencyjne przetwarzanie przy użyciu kompresji. Ostatni przetwarzany blok zawiera również długość całej wiadomości.

   [message ] [message ]   [message ]
   [block 1 ] [block 2 ]   [block n ]
       |      |        |
       V      V        V

| IV | -> | f |  -> | f | ... ... -> | f | -> | Hasz |

Funkcja kompresji - f - przetwarza stałej długości wejście w wyjście tego samego rozmiaru. Algorytm startuje z wartością początkową, wektorem inicjalizacji (initialisation vector - IV). Dla każdego następnego bloku wiadomości, kompresja bierze poprzedni rezultat, łączy go z blokiem i wylicza rezultat pośredni. Bity reprezentujące długość całej wiadomości są dołączone do wiadomości jako część ostatniego bloku. Wartość ostatniego bloku jest skrótem całej wiadomości.

Popularność tego rozwiązania wynika z faktu, że Merkle i Damgård dowiedli, że funkcja kompresji jest odporna na kolizję (collision-resistant), a funkcja mieszająca przejmuję tę właściwość. Niestety ta konstrukcja ma również kilka niepożądanych słabości:

 • są podatne na length-extension attacks: dla danego h(m) i len(m), ale nie m, przez wybranie odpowiedniego m' atakujący może wyliczyć h(m || m') gdzie || oznacza konkatenację, co może złamać prostsze mechanizmy uwierzytelnienia używające funkcji haszujących. Ten problem rozwiązuje HMAC
 • second-preimage attacks przeciwko długim wiadomościom są skuteczniejsze niż BF

Idealna funkcja haszująca powinna być maksymalnie "nudna": nie powinna mieć żadnych interesujących właściwości takich jak długość rozszerzenia (length extension) i jedyną różnicą od funkcji przypadkowej powinno być to, że jest deterministyczna i łatwa do wyliczenia. To kryterium jest trudne do formalnego wyrażenia. Najbliższy mu jest model przypadkowej wyroczni (random oracle model) - jest on ideał, którego nie może zrealizować żadna prawdziwa funkcja haszująca.

Lista kryptograficznych funkcji haszujących (niektóre z nich są niebezpieczne): HAVAL, MD2, MD4, MD5, N-Hash, RIPEMD-160, SHA (seria funkcji rozwijana przez NSA: SHA znany jest także jako SHA-0, SHA-1 i cztery smaki funkcji znanej jako SHA-2.), Snefru, Tiger, Whirlpool

Jeśli atakujący odtworzyłby pierwotną wiadomość lub mógł odnaleźć taką o identycznym skrócie, byłby w stanie zastępować autoryzowane wiadomości swoimi.

Zastosowania

Zastosowania funkcji haszujących.

 • mechanizm zaangażowania (commitment scheme): Alice tworzy skrót rozwiązania (np. problemu, zadania) i przesyła go Bobowi, jeśli Bob wpadnie na nie później, będzie mógł potwierdzić, że Alice była pierwsza.
 • integralność danych (message integrity): ciągła kontrola lub porównanie przed i po transmisji, weryfikacja spójności danych; porównanie skrótów dwóch plików umożliwia stwierdzenie, czy w pliku zostały dokonane jakiekolwiek zmiany.
 • identyfikacja pliku: systemy kontroli wersji takie jak Git używają SHA do identyfikacji różnego rodzaju zawartości (zawartość plików, drzewa katalogów), również w sieciach P2P używa się nazwy i wielkości pliku, zapewniając dostateczną ilość danych do zlokalizowania, pobrania i weryfikacji zawartości pliku
 • weryfikacja hasła: hasła zwykle są przechowywane w postaci skrótów, wpisywane hasło jest przeliczane na skrót i oba skróty są porównywane; zabezpiecza to przed sytuacją, kiedy baza z hasłami wycieknie, jeśli były przechowywane w postaci jawnego tekstu, natychmiast narażone są wszystkie konta, jeśli były to skróty, sytuacja jest o wiele lepsza (pod warunkiem, że zastosowano silne szyfrowanie)
 • ze względu na wydajność większość algorytmów podpisu cyfrowego polega na tym, że to skrót wiadomości jest podpisywany
 • tworzenie pseudolosowych danych (pseudorandomness)
 • używanie skrótów w tablicach w celu szybkiego wyszukiwania danych
 • uwierzytelnienie wiadomości (message authentication),

Checksum

Suma kontrolna, wygenerowany skrót z pliku jest identyfikatorem pliku, potwierdza jego stan, jak i integralność.

MAC (Message Authentication Code)

Kod uwierzytelniania wiadomości - do wyliczenia skrótu używa klucza i tylko osoby znające ten klucz mogą zweryfikować autentyczność wiadomości.

HMAC (keyed-Hash Message Authentication Code aka Hash-based Message Authentication Code) - j.w. ale w tym wypadku tajny klucz jest wmieszany do funkcji skrótu, więc HMAC zapewnia potwierdzenie zarówno autentyczności, jak i integralności wiadomości / pliku.

CRC (Checksums and Cyclic redundancy checks)

System sum kontrolnych - służy do wykrywania błędów transmisji i magazynowania danych binarnych, w wykrywaniu błędów skuteczniejszy od sumy kontrolnej, ale nie nadaje się do kryptograficznej ochrony integralności danych, gdyż jest podatny na atak. Zastosowanie wyłącznie diagnostyczne.

Algorytmy

MD5 (Message-Digest algorithm 5)

Popularny kiedyś algorytm haszujący, który z dowolnego ciągu danych generuje 128-bitowy skrót; opracowany przez Ronalda Rivesta w 1991 roku. W 2004 stwierdzono istotne braki. Obliczany jest kolejno hasz z każdego bloku w łańcuchu (z dodaniem początkowego initial seed dla pierwszego), wartość ziarna z ostatniego bloku jest haszem całego łańcucha. Poprzednikiem był algorytm - MD4 -, który w wyniku analizy przeprowadzonej przez Hansa Dobbertina nie jest już bezpieczny.

Ataki na MD5:

 • w 1996 Dobbertin zaprezentował analizę kolizji funkcji haszującej algorytmu MD5
 • W marcu 2004 powstał rozproszony projekt nazywany MD5CRK. Jean-Luc Cooke i jego współpracownicy. Miał on na celu wykazanie, że możliwe jest takie spreparowanie drugiej wiadomości na podstawie wiadomości wyjściowej, aby obie dały ten sam skrót; wykazano, że dysponując dostatecznie dużą mocą obliczeniową, możliwe jest podrabianie generowanych podpisów.
 • 17 sierpnia 2004 chińscy naukowcy (Xiaoyun Wang, Dengguo Fen, Xuejia Lai i Hongbo Yu) opublikowali analityczny algorytm ataku, w którym do podrobienia podpisu wystarczyła godzina działania klastrowego komputera IBM P690

Sprawdzanie integralności: skrót MD5 był często stosowany przy dystrybucji oprogramowania dla zapewnienia, że ściągnięty plik nie został zmieniony - dzięki porównaniu opublikowanego skrótu z sumą kontrolną sprowadzonego pliku można było upewnić się, że jest to ten sam plik, który opublikowali programiści; chroniło to nie tylko przed podmianą, ale także przez zwykłym popsuciem pliku w czasie transferu lub niekompletnym transferem. Żeby zweryfikować integralność plików, należy sprowadzić plik MD5SUM do tego samego katalogu co sprawdzany plik i użyć programu MD5 (w systemach uniksowych polecenie md5sum).

SHA (Secure Hash Algorithm)

Rodzina powiązanych ze sobą funkcji haszujących zaprojektowanych przez NSA (National Security Agency) i publikowanych przez NIST (National Institute of Standards and Technology). Podstawowym celem publikacji SHA był Standard Podpisu Cyfrowego (Digital Signature Standard), którego SHA był częścią. SHA jest podstawą szyfru blokowego SHACAL.

 • Pierwszy z nich opublikowany w 1993 oficjalnie nazwany SHA (nieoficjalnie, żeby nie pomylić z następcą określany jako SHA-0).
 • SHA-1 opublikowany został w 1995 i całkowicie zastąpił wycofanego (ze względu na nieujawnione oficjalnie wady) z użytku SHA-0.
 • Po 2001 powstały cztery następne warianty określane jako SHA-2 (SHA-224, SHA-256, SHA-384, SHA-512).

SHA-0 i SHA-1 tworzą 160-bitowy skrót z wiadomości o maksymalnym rozmiarze 264 bity i jest oparty o podobne zasady co MD5.

NIST ogłosił, że do 2010 zaprzestanie stosować SHA-1 na rzecz różnych wariantów SHA-2.

bcrypt

Bezpieczna funkcja skrótu opracowana na bazie algorytmu Blowfish, przeznaczona do haszowania haseł. Odporny na atak tęczowymi tablicami i BF.

Odnośniki