Drezno - obiekty

  • Zwinger Rokokowe pawilony wybudowane przez architekta Augusta II Mocnego, Matthäusa Daniela Pöppelmanna jako efektowne tło dworskich uroczystości, pierwszą z nich było wesele jego syna Augusta III. Od początku było to też miejsce ekspozycji bogatych kolekcji Augusta. Zasadniczy pałac choć był planowany jednak nigdy nie powstał. Pawilony wystarczały bo król wybudował sobie wygodny, barokowy pałac w Pillnitz. Jego syn August III pomimo deklaracji nie kontynuował budowy. Po Augustach Zwinger podupadł i dopiero pod koniec XIX wieku, odrestaurowany stał się pamiątką barokowej świetności i miejscem, w których miasto mogło wystawić najlepsze dzieła sztuki.
  • Frauenkirche W zasadzie jest to drugi kościół miejski (po kościele pw Św Krzyża), ale jego znaczenie znacznie wzrosło kiedy na miejscu niewygodnego i sypiącego się już ze starości kościoła gotyckiego wybudowano śmiałą, wyraźnie zaznaczającą się w profilu miasta świątynię barokową. Forma przypomina dzwon. Od dawna była to już świątynia luterańska, jednak ewangelicy nie zmienili maryjnego wezwania. Projekt tak śmiałej i wymurowanej kopuły wywołał skandal, drezdeńczycy nie chcieli wierzyć, że taka konstrukcja się utrzyma. A jednak kościół wytrzymał bombardowanie pruskiej artylerii Fryderyka II Wielkiego w 1760, runął dopiero po katastrofalnym bombardowaniu w lutym 1945. Zniszczony stał się symbolem bombardowania, ruina kościoła była miejscem narodzin opozycji demokratycznej w NRD, odbudowany został ikoną zjednoczonych Niemiec.
  • Droga Czerwonej Flagi 30-metrowej szerokości mozaika na elewacji Kulturpalast. Korespondując z "Orszakiem książęcym" w ekspresyjnym stylu przedstawia dzieje niemieckiego ruchu robotniczego od Wiosny Ludów do powstania NRD. Agitprop i socrealizm, ale jednocześnie dzieło sztuki.