Festung Breslau 1945 täglich

wojenna kronika zagłady

27 marca 1945, wtorek

Nie można poznać już Wrocławia

Aktualizacja: 2022-03-27

Powrót do strony głównej Bloga

Birma

Birma to dwa razy większy kraj niż Polska znajdujący się pomiędzy dwoma światowymi potęgami: od zachodu ma Indie, od północy Chiny. W drugiej połowie XIX wieku stała się częścią brytyjskiego dominium. W latach 30. XX uformował się w Birmie ruch Dobama Asiayone, jego przedstawicieli nazywano Thakinami. Celem tego ruchu była niezależność, niepodległość Birmy. W oczywisty sposób byli inspirowani przykładem Indyjskiego Kongresu Narodowego.

W kwietniu 1941 mała grupa Birmańczyków - znanych później jako Trzydziestu Towarzyszy - została wysłana przez Dobama Asiayone do Chin, celem nawiązania kontaktów i uzyskania pomocy ze strony chińskich komunistów. Mieli powrócić i mając chińską pomoc walczyć o niepodległość. Tak się jednak złożyło, że otrzymali pomoc, ale od Japończyków, którzy jak najbardziej popierali niezależność Birmy od Wielkiej Brytanii. Trzydziestu Towarzyszy założyło Birmańską Armię Niepodległościową, która u boku armii japońskiej wywalczyła wypędzenie Brytyjczyków z Birmy. Kiedy zgodnie z założeniami Dobama Asiayone chcieli sformować własny, niepodległy rząd, okazało się że Japonia popiera niezależność Birmy od Wielkiej Brytanii, ale nie niezależność w ogóle i armia została rozwiązana i w jej miejsce powołano mniejsze siły obrony potem przemianowane na Birmańską Armię Narodową.

Niezadowoleni zwolennicy niepodległości nawiązali w 1944 kontakty z Brytyjczykami i po uzgodnieniu warunków współpracy właśnie dziś 27 marca 1945 rozpoczęli powstanie antyjapońskie.

Dowódcą sił alianckich na tym teatrze wony był Lord Mountbatten, Birmańska Armia Narodowa jako Patriotyczne Siły Birmańskie weszła w skład Antyfaszystowskiej Ligi Wolności Ludu.

27 stycznia 1947 podpisano porozumienie, na mocy którego Birma miała odzyskać niepodległość.

Argentyna

Argentyna formalnie wypowiedziała wojnę Japonii i Niemcom. Już za kilka tygodni stanie się azylem dla hitlerowców.

W 1943 wojskowy pucz obalił rząd konserwatywny i sytuacja polityczna była dość płynna, ale już wtedy dość poważną pozycję w rządzie wojskowym miał Juan Peron. W 1946 wygra wybory i rozpocznie epokę peronizmu trwającą aż do kolejnego przewrotu w 1955. Argentyna przyjmie hitlerowców z otartymi ramionami.

V2

Wystrzelona ostatnia bojowa rakieta V2.

Więcej na ten temat w osobnym artykule: Vergeltungswaffe od V1 do V4 / broń zemsty

Berlin

Deportacja Żydów z Berlina do Sachsenhausen i Theresienstadt.

2 Front Białoruski

2 Front Białoruski: Rumia!

Skrobów

W listopadzie 1944 w Skrobowie na Lubelszczyźnie powstał obóz dla byłych żołnierzy AK służących w 1 lub 2 Armii WP.

Dzisiaj 48 z nich uciekło. 15 pomagających im dostało ciężkie wyroki, m.in. karę śmierci. Przeżyło tylko dwóch, których odbito podczas transportu na Sybir. Ci którzy pozostali w obozie, zostali wywiezieni do łagrów na Syberię.

Aresztowanie szesnastu

W Pruszkowie NKWD pod dowództwem generała Iwana Sierowa aresztowało 16 przywódców Polski podziemnej.

Zostali uwięzieni, porwani i przetransportowani do Moskwy gdzie odbył się tzw. Proces Szesnastu. Niezależnej od komunistów Polsce utrącono głowę.

Leopold Okulicki

Jeden z pojmanych 16 przywódców Polski Podziemnej - Leopold Okulicki po aresztowaniu przez NKWD.
By NKVD, mug shot - Official NKVD photo from Okulicki personal file after arrest 1945, Domena publiczna, Link

Stefan Korboński

Stefan Korboński został p.o. Delegata Rządu na Kraj.

Gdańsk

Korespondent wojenny N. Bielski dla agencji TASS:

Dowództwo nasze przejmuje niemieckie radiogramy. Tam panika. W portach gdańskim i gdyńskim – wieża babilońska. Lotnicy opowiadają, że ulice tych miast są zatarasowane tysiącami aut, na przystaniach tysiące ciężarówek i tłumy ludzi. Dziesiątki okrętów załadowują się w szalonym tempie. Zabierają wartościowe rzeczy i rannych. Jeńcy z gdańskiego garnizonu opowiadają, że w porcie kilka łodzi podwodnych oczekuje do ostatniej chwili na wyższe dowództwo. [...] Powietrze na ulicach rozpalone jest od szalejących pożarów. Z hukiem padają na bruk wielopiętrowe budowle. Całe dzielnice toną w czarnym dymie. Nad miastem unoszą się chmury popiołu. Popiół osiada na odzienie, grubą warstwą kładzie się na ciężarówki, czołgi. Auta wzniecają kłęby czerwonego, ceglanego kurzu. [...] Wszystko, nawet ziemia sama, wypalona do źdźbła, mówi o bezkompromisowych, krwawych zmaganiach

za: "Bitwa o Gdańsk. Wrażenia radzieckiego korespondenta wojennego", "Dziennik Bałtycki" nr 344, s. 3.

W tym czasie gauleiter Albert Forster był na Helu i przygotowywał transport swoich cennych gdańskich mebli do Rzeszy.

Ulotki:

Niemieccy żołnierze i oficerowie! Nie macie już dokąd iść. Z powrotem – nie ma drogi, tam Rosjanie. Na lewo – śmierć, smażą się tam w kotle resztki waszej II Armii. Na prawo – również śmierć: tam tanki rosyjskie. Pójdziecie na wprost – daleko nie zajdziecie, wepchniemy was do Bałtyku. Poddawajcie się do niewoli!

Dzisiaj oddziały 2 Frontu Białoruskiego, w tym polskiej Brygady Pancernej im. Bohaterów Westerplatte wkroczyły do śródmieścia od strony Wrzeszcza i Siedlec. Przedtem sowieci zasypali miasto tysiącami ulotek w języku niemieckim. Marszałek Konstanty Rokossowski gwarantował życie i zachowanie własności osobistej wszystkim, którzy poddadzą się do niewoli:

Oficerowie i żołnierze, którzy nie złożą broni, zostaną bez wyjątku w najbliższym szturmie unicestwieni. Na nich spadnie także odpowiedzialność za ofiary, jakie poniesie ludność cywilna.

Wrocław

Peikert:

Nie można poznać już Wrocławia.

A potem cytuje trzy ulotki sowieckie, oto treść pierwszej z nich:

Do załogi i ludności okrążonego Wrocławia!
Krzyż Rycerski dla kata Hankego.
Hitler odznaczył Krzyżem Rycerskim swą kreaturę, gauleitera Śląska, zbrodniarza wojennego, Hankego.
Okrążeni we Wrocławiu żołnierze i oficerowie niemieccy, jak i mieszkańcy miasta znają dobrze "zasługi" tego pana, którego teraz Hitler pasuje na rycerza.
Hanke dał na zbrodniczy rozkaz Hitlera spustoszyć Śląsk, zrujnował ekonomicznie setki tysięcy Niemców, a teraz każe zniszczyć jedno z najpiękniejszych miast niemieckich, Wrocław, z wszystkimi jego fabrykami, przedsiębiorstwami handlowymi i domami.
Hanke na zbrodniczy rozkaz Hitlera pozbawił setki tysięcy rodzin żołnierskich dachu nad głową i zrabował im ostatni kęs chleba. Przez ewakuację zmienił Wasze rodziny w gromadę żebraków i rozproszył je po całym kraju, gdzie nie znajdują ani schronienia, ani pożywienia.
Hanke na zbrodniczy rozkaz Hitlera niszczy bez reszty męską ludność Śląska, a przede wszystkim Wrocławia, zapędzając starców i chłopców do batalionów Volkssturmu i wydając ich na pewną zagładę w walkach ulicznych.
Hanke na zbrodniczy rozkaz Hitlera wprowadził dla załogi i pozostałej w mieście ludności Wrocławia rządy bezwzględnego terroru; przywiódł już setki mieszkańców miasta jak też żołnierzy i oficerów załogi do szubienicy.
Miał więc kat Hanke wszelkie warunki, aby otrzymać Krzyż Rycerski od arcykata Hitlera. Jednak dni Hankego, jak też dni wszystkich innych nazistowskich hersztów i całego reżimu hitlerowskiego są policzone.
Armia Czerwona przybyła do Niemiec, żeby odprawić surowy sąd nad zbrodniarzami wojennymi i zniszczyć narodowy socjalizm.
Dokądkolwiek by uciekł Hanke po wyniszczeniu jeszcze dziesiątków tysięcy niemieckich żołnierzy i mieszkańców Wrocławia, nie ujdzie sprawiedliwej kary.
Żołnierze okrążonej załogi! Wrocławianie!
Hitler nie ufa swoim generałom, dlatego przekazuje władzę dowodzenia swoim nazistowskim łotrom.
Pierwsza kreatura hitlerowska Himmler dowodzi obecnie wojskami niemieckimi na Pomorzu.
Drugi nazistowski szubrawiec Goebbels objął obronę Berlina.
Trzeci Hanke wiedzie ku zagładzie Wrocław wraz z ludnością.
Ale wszyscy ci panowie są tylko dopóty bohaterami, dopóki inni za nich walczą. Dowódca Volkssturmu w Prusach Wschodnich, gauleiter Erich Koch, który przez dwa lata plądrował Ukrainę, uciekł z kotła królewieckiego, zgubiwszy uprzednio setki tysięcy Niemców w Prusach Wschodnich. W obawie przed zemstą narodu niemieckiego Hitler poczuł się zmuszony do powieszenia tego swego ulubionego wychowanka.
Samolot Hankego stoi też już w pogotowiu.
Nie pozwólcie Hankemu wytracić załogi i ludności.
Załatwcie się szybko z Hankem!
Skończcie z Hankem, zanim on zrobi to z Wami!
Zaniechajcie natychmiast oporu!
Złóżcie broń!
Wyślijcie Waszych parlamentariuszy!
Chodźcie do niewoli rosyjskiej!
1482-22. 3. 45 r.

Kilka rzeczy jest nieprawdziwych, m in od 20 marca Himmler już nie dowodzi Grupą Armii Wisła. Ale generalny opis sytuacji, jej ocena jest zgodny z myślami Peikerta i jak Peikert uważa, większości wrocławian. Co więcej, pisze nawet, że:

Czyż wrogowie po zawartym na czas pokoju obchodziliby się kiedykolwiek tak z narodem niemieckim, jak dręczy go jego własny rząd?

2 Armia WP

Jak informują Jońca i Konieczny - orzeł wylądował:

Generał Świerczewski ze swym sztabem przybył do Trzebnicy 27 marca o godzinie 20 i zakwaterował się przy ul Przodowników Pracy, skąd kierował pracami sztabu i przygotowywał wojsko do zluzowania jednostek 6 Armii 1 Frontu Ukraińskiego oblegających Wrocław.

Więcej o tym orle jak dojdzie do bitwy pod Budziszynem.


Powrót do strony głównej Bloga